توپباران روستای کلوته از سوی ارتش اشغالگر ترکیه

توپخانه‌های ارتش اشغالگر ترکیه روستای کلوته در شراوای عفرین اشغالی را هدف قرار دادند

رژیم اشغالگر ترکیه هم‌اکنون روستای کلوته در بخش شراوای عفرین اشغالی را آماج حملات توپخانه‌ای قرار داده است.

از زیان‌های جانی و مالی هنوز گزارشی کسب نشده است.