زنان طبقا برای پشتیبانی از ق.س.د به عین عیسی رسیدند

زنان طبقا برای پشتیبانی از مقاومت عین عیسی و محکوم کردن حملات ترکیه و سکوت حکومت سوریه و روسیه به چادرهای برپا شده توسط فعالان و شهروندان عین عیسی در مقابل مقر نیروهای روسیه رفتند.

زنان شهر طبقا در استان رقا در شمال و شرق سوریه برای پشتیبانی از مقاومت شهروندان عین عیسی و نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک ق.س.د در مقابل حملات اشغالگرانه، به فعالانی که در عین عیسی خیمه برپا کرده‌ بودند، پیوستند و در این فعالیت شرکت کردند.

اهالی عین عیسی و شهروندان مرزهای کانتون گری سپی از زنان طبقا استقبال کردند. فعالیت برافراشتن چادر از ۱۸ دسامبر ۲۰۲۰ در مقابل مقر سربازهای روسیه آغاز شده است.

در این تجمع سمیره علی عضو رهبری شورای زنان طبقا اعلام کرد، سکوت بین‌المللی و روسیه در مقابل حملات به عین عیسی را محکوم می‌کنیم.

سمیره همچنین اعلام کرد، علیرغم آنکه دولت تُرک به خاک سوریه حمله می‌کند، اما حکومت سوریه در مقابل این حملات سکوت کرده است و این نشان می‌دهد که این حملات با رضایت روسیه انجام می‌شود.

سمیره در سخنانش به مقاومت نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک درود فرستاد و در پایان سخنانش از جامعه‌ی بین‌المللی خواست، علیه حملات به عین عیسی دست به کار شوند.

در زمان برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی و تجمع، حکومت اشغالگر ترکیه اطراف منطقه را بمباران کرد.