الهام احمد: رژیم سوریه شروع مذاکرات سیاسی را پذیرفته است

الهام احمد در گفتگو با روزنامه شرق الاوسط اطلاعات مهمی را در رابطه با آینده سوریه مطرح نمود. در این رابطه الهام احمد گفته است رژیم سوریه دیدارهای سیاسی را با میانجی‌گری روسیه با ما پذیرفته است. ما منتظر گام‌های عملی در این رابطه هستیم.

الهام احمد ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک (م.س.د) طی گفتگویی با روزنامه شرق الاوسط اظهار داشت: آنها در پایگاه حمیمیم با نمایندگان وزارت امور خارجه روسیه ملاقات به عمل آورده‌اند. این دیدار نیز بعد از نشست تمامی گروههای سیاسی شمال-شرق سوریه انجام شده است. گفتگوها در حمیمیم طولانی بودند، در دیدار نخست مسائل و موضوعات فراوانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسئله چگونگی پیشرفت مذاکرات و چارچوب‌های آن نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

روسیه تعهد داده است

الهام احمد با ذکر جزئیات در ادامه افزود: همچنان برای دیدار با حکومت سوریه در رابطه با بندهای اولیه بحث و بررسی در جریان است. به منظور شروع گفتگوهای جدی نیازمند طراحی و برنامه‌ریزی کمیته‌های تخصصی هستیم. روسیه تعهد کرده است که به منظور ایفای نقش میانجیگری خود، تامین و تضمین تلاش‌های سیاسی جدیت به خرج دهد. روسیه وعده داده است که طی چند روز آینده بر حکومت سوریه فشار وارد نماید تا تمامی این موضوعات را بپذیرد.

دیدار در دمشق با مملوک

الهام احمد در ادامه سخنان خود با اشاره به جزئیات مطرح شده در حمیمیم اظهار داشت: یک روز بعد از خاتمه مذاکرات و گفتگوها در حمیمیم ما عازم دمشق شده و با رئیس دفتر امنیت ملی سوریه، علی مملوک ملاقات کردیم. نماینده روسیه نیز در آنجا حضور داشت. ما منتظر گام‌های عملی، یعنی منتظر مذاکراتی برای دست‌یابی به راه حل مسائل ملی با روح مسئولیت پذیری هستیم.

تهدیدات رژیم سوریه مایه پذیرش نیست

در رابطه با تهدید نیروهای رژیم سوریه الهام احمد افزود: در برهه‌هایی مسئولان عالی رتبه تهدید می کنند. می گویند که اگر ما دیالوگ را رد کنیم، از اسلحه استفاده می کنند. چنین تهدیداتی را نمی پذیریم. باید مشکلات و مسائل موجود از طرق دیالوگ حل شوند. سبعیت جنگ از منطقه دور شده و خلقمان نیز از شر سازمانهای تروریستی مانند داعش، النصره و گروههای ارتش آزاد را که به وابسته به دولت ترک هستند، حراست و حفاظت شود.

آینده نیروهای سوریه دمکراتیک

الهام احمد در بخش دیگری از گفتگوی خود با روزنامه شرق الاوسط اظهار داشت که آنها همواره برای فرایندهای سیاسی آمادگی داشته و گفت: ما پیش‌نویش قانون اساسی آینده را آماده کرده و کمیته‌های تخصصی را نیز بدین منظور تشکیل داده‌ایم. راه دست‌یابی به راه‌حل در نزد ماست که آنهم از طریق دیالوگ ممکن می‌شود. مسئله خلق‌ها در قانون اساسی مطرح شده است و باید طی پرونده مجزایی به آن پرداخته شود. در دیدار با نمایندگان رژیم سوریه نیز بر حقوق طبیعی تاکید شده است. این مسئله بسیار مهم بوده و بر دیدارها تاثیر گذار خواهد بود. باید این مسئله تا زمانیکه ما به راه‌حلی دست می‌یابیم، موقتا متوقف شود. مسئله نیروهای سوریه دمکراتیک مسئله‌ای نظامی است. باید این مسئله از طریق فرماندهان و مسئولان نظامی حل شود. اگر توافقی کلی به دست آید، باید این نیرو به بخشی از سیستم دفاعی دولتی تبدیل شود. به همین دلیل در رابطه با اسلوب، نقش و الزامات نیازمند زمان هستیم.