انفجار بمب در شهرک شدادی دو مجروح بر جای گذاشت

صبح امروز در ایست بازرسی شهرک شدادی در اقلیم حسکه روژاوای کوردستان یک بمب جاسازی شده در یک خودرو منفجر شد.

خودرو بمب‌گذاری شده پس از فرمان ایست در جاده ورود شهرک منفجر شد.

در نتیجه دو نفر از شهروندان زخمی شدند.

زخمی‌ها به بیمارستان شدادی انتقال یافتند.