انفجار تانکر بمب‌گذاری شده در اعزاز

در مرکز شهر اعزاز که تحت اشغال دولت ترکیه و تبهکاران وابسته به آن در آمده است، یک تانکر بمب‌گذاری شده منفجر شد.

   در منطقه سوتمانی در مرکز اعزاز تانکری بمبگذاری شده منفجر شد. در نتیجه‌ی انفجار تانکر حمل گازوئیل خسارات مادی به اطراف وارد شد. درباره‌ی تلفات جانی این انفجار تاکنون اطلاعاتی بدست نیامده است.

   روز ۳ سپتامبر /۱۲ شهریور در اعزاز با انفجار خودرویی بمبگذاری شده حداقل ۸ تن زخمی شدند.

   روز ۳۰ آگوست/ ۸ شهریور در زمان عبور خودرو تبهکاری به نام علی تمر شیخ ریاست مجلس محلی در منطقه سران در اعزاز انفجاری رویداده و جانشین علی تمر کشته شد.