تداوم حملات توپخانه‌های ترکیه به روستاهای عین عیسی

ارتش اشغالگر ترک هم اکنون روستای جهبی از توابع عین‌ عیسی را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده است.

برپایه گزارش منابع محلی ارتش اشغالگر ترکیه از روستای اشغال شده الضعیف در ٢٠ کیلومتری عین عیسی روستاهای شرگراک و جهبی را آماج حمله توپخانه قرار داده است.

توپباران این روستاها در حالی ادامه دارد که به گفته خبرگزاری هاوار جان ساکنان این روستاها در معرض خطر قرار دارد.