تداوم دیوارکشی در عفرین از سوی دولت اشغالگر ترک

دولت اشغالگر ترک ایجاد دیوار در عفرین را به منظور تجزیه روژآوا و تثبیت اشغالگری ادامه می‌دهد

دولت اشغالگر ترک که با حمله به کانتون عفرین در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ باعث کشته و مجروح شدن صدها شهروند غیر نظامی شده است از ۱۸ مارس همان سال نیز عفرین را به اشغال خود دراورده است. بعد از اشغال، عفرین وحشیانه‌ترین حملات رژیم اشغالگر ترک و نقض موازین حقوق بین‌المللی و بشری نیز شده است و اکنون نیز این شهر با کشیدن دیوار از سوی ترک‌ها مواجه شده است.

دولت اشغالگر ترک به منظور تجزیه روژآوا و تجزیه این کانتون از خاک سوریه با کشیده دیواری به دور این شهر تلاش می‌کند تا پیوند این شهر را با مناطق اطراف آن قطع کند. به همین منظور به کشیدن دیواری به طول ۷۰ کیلومتر حول عفرین دست زده است.

دولت اشغالگر ترک بسیاری از مناطق شمال-شرق سوریه را به اشغال خود دراورده است، در نتیجه این اقدام دولت ترک با ایجاد دیواری مرزی در درون مرزهای رسمی و بین‌المللی سوریه برآمده است. در مجاورت روستای بکب، علی کارا و زیره از توابع منطقه بلبلی کانتون عفرین، دولت ترک به منظور احداث دیوار به ایجاد خندق مشغول بوده و تلاش دارد تا پیوند کوه‌های گر و منطقه بلبل را با بقیه نواحی عفرین قطع کند.

طبق اطلاعات بدست آمده از عفرین، دولت اشغالگر ترک از کوههای گر تا آرامستان شیخ حمزه در نزدیکی روستای علی کرا دست به احداث خندق زده است تا این منطقه را به ترکیه ملحق نماید. دولت ترک از این طریق مرزهای خود را از روستای بکی در مقابل روستای چرچی ترکی، که نزدیک به ۳۰۰ متر است به داخل سوریه می‌کشاند.

از سوی دیگر احداث دیوار از سوی دولت ترکیه باعث قطع هزاران اصله درخت زیتون و الحاق مساحت عظیمی از زمینهای کشاورزی عفرینیان به ترکیه می‌شود.