زخمی شدن کودک شش ساله در حمله ارتش ترک

ارتش اشغالگر ترک یک کودک شش ساله را در روستای سه گرکا هدف قرار داده و زخمی کردند.

کودک شش ساله در روستای سه گرکا از توابع قامشلو هدف گلوله سربازان رژیم اشغالگر ترک قرار گرفته و زخمی شد. در همین منطقه یک خودرو غیرنظامیان هدف آتش دشمن قرار گرفت.