خشم زیتون عملیات امروز عفرین را بر عهده گرفت

اتاق عملیات خشم زیتون با انتشار اطلاعیه‌ای عملیات انفجاری که امروز در مرکز عفرین انجام شد را بر عهده گرفت.

  اتاق عملیات خشم زیتون با انتشار اطلاعیه‌ای عملیات انفجاری که امروز در مرکز عفرین انجام شد را بر عهده گرفت.

  متن اطلاعیه‌ی اتاق خشم زیتون به شرح زیر است:

  " این عملیات در چهارچوب عملیات‌های انتقامی در برابر اشخاصیست که در کشتار خلقمان دست داشته‌اند. برای آزادی شمال سوریه از اشغال گروه‌های تبهکار و دولت ترکیه عملیات‌هایمان را ادامه خواهیم داد.

  نیروهایمان روز ۲۶ ژوئن / ۵ تیر در مقابل مرکز تبهکاران در مرکز عفرین با استفاده از موتورسیکلتی بمبگذاری شده عملیاتی را به انجام رساندند. در این عملیات تعداد بسیاری از تبهکاران زخمی شدند اما اطلاعاتی کافی درباره‌ی تعداد آن‌ها بدست نیامد.

  بار دیگر با خلق مقاومتگر خویش پیمان می‌بندیم، میهنمان را از دست گروه‌های تبهکار و دولت ترکیه رها خواهیم ساخت."