خودرو تبهکاران در مارع منفجر شد

در شهر مارع بمبی که در خودرو تبهکاران قرار داده شده بود منفجر شد. در نتیجه‌ی این انفجار یک تبهکار کشته و یک تن دیگر زخمی شد.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده از این منطقه، عصر دیروز در شهر مارع خودرو تبهکاری به نام جاسم السالم منفجر شد.

  در نتیجه‌ی این انفجار جاسم به سختی زخمی شده و پسر بزرگ وی که در میان " پلیس‌های نظامی" قرار داشت کشته شده است.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده، تبهکار جاسم السالم به بیمارستان کیلیس در ترکیه منتقل شده است.

  تاکنون هیچ نیرویی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است.