خودمدیریتی دمکراتیک: قانونی ما در آن شرکت نداشته باشیم، به ما ارتباطی ندارد

خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه اعلام کرد: خلق‌های شمال و شرق سوریه قربانی منافع بین‌الدولی و توافقهایشان شدند، تصمیماتی که در نشستهای ژنو گرفته می‌شود، اگر ما در آن شرکت نداشته باشیم، هیچ ارتباطی با ما نخواهد داشت.

در مورد سهیم نکردن خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه در نوشتن قانون اساسی سوریه، خودمدیریتی شمال و شرق سوریه بیانیه‌ای را با حضور تعداد زیادی از اعضای کمیته و و نهادهایش منتشر کرد.

لقمان احمی سخنگوی خودمدیریتی شمال و شرق سوریه این بیانیه را قرائت نمود و در ابتدا به قتلعام و پاکسازی اتنیکی دولت ترکیه و گروهک‌های تبهکارش اشاره کرد و گفت: دولتهایی مانند روسیه و آمریکا با سکوت خود با دولت ترکیه در کشتار مردم بیگناه همکاری کردند.

احمی یادآور شد، دولت ترکیه گروههای تبهکار داعش و جبهه النصره با شیوه‌ای کاملا آشکارا در مقابل چشم جهانیان مرتکب جنایت جنگی شده و گفت: صدها هزار کورد، عرب، سریانی، آسوری، ترکمن و چرکس آواره شدند، همچنین شهرهای مسیحیان مانند عفرین، گری سپی و سریکانی توسط تبهکاران ویران شدند.

لقمان احمی در مورد سیاست تغییر دمگرافی منطقه توسط دولت ترکیه اعلام کرد: ترکیه بر تغییر دمگرافی مناطق اشغال شده تاکید می‌کند، زبان ترکی، پول ترکیه را تحمیل کرده است، علاوه بر اینها دزدی، غارت، ربودن و تجارت اعضای بدن شهروندان غیرنظامی انجام می‌شود.

سخنگوی خودمدیریتی شمال وشرق سوریه به سهیم نکردن خودمدیریتی دمکراتیک در تدوین قانون اساسی سوریه در نشستهای ژنو اشاره کرد و اعلام نمود: نماینده‌ی خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه از نشستهای ژنو کنار گذاشته شد اما نماینده‌ی گروههای تروریستی داعش و جبهه النصره در نشستها حاضر هستند، علی رغم آنها کورد و عرب و سایر خلق‌ها در نابودی ترور نقش داشتند و قربانیان زیادی دادند، به همین دلیل نباید این گروههای تروریستی در مشخص کردن آینده‌ی سوریه صاحب نظر باشند، همچنین دولت ترکیه که مرتکب جنایت جنگی شده باید در دادگاهی بین‌المللی محاکمه شود.

لقمان احمی خاطرنشان نمود که خودمدیریتی شمال و شرق سوریه همیشه خواستار راه حلی صلح طلبانه و همراه با دیالوگ داخلی برای حل بحران سوریه بوده است.

وی همچنین گفت: خودمدیریتی شمال و شرق سوریه با ضمانت روسیه حاضر است با حکومت سوریه گفتگو کند، چون دولت روسیه در این زمینه فعال است و می‌تواند حکومت سوریه را تحت فشار قرار دهد تا سر میز گفتگو حاضر شود.

لقمان احمی سخنگوی خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در پایان بیانیه تاکید کرد؛"هر تصمیمی برای تدوین قانون اساسی بدون حضور خودمدیریتی دمکراتیک و بدون احترام به اراده‌ی همه‌ی خلق‌ها گرفته شود، این تصمیم با ما ارتباطی نخواهد داشت."