دیده‌بان حقوق بشر سوریه: غارت عفرین ادامه دارد

سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که غارت، شکنجه و ربودن افراد در عفرین تحت اشغال رژیم غاصب تُرک و تبهکاران القاعده‌ای وی ادامه دارد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که غارت، شکنجه و ربودن افراد در عفرین تحت اشغال رژیم غاصب تُرک و تبهکاران القاعده‌ای وی ادامه دارد.

 

دیده‌بان حقوق بشر که مرکز آن در لندن است در رابطه با آنچه در عفرین می‌گذرد گزارشی منتشر کرده است. حملات رژیم ترکیه برای اشغال عفرین از ٢٠ ژانویه ٢٠١٨/ ٣٠ دی‌ماه ١٣٩۶ آغاز شد و در ١٨ مارس/ ٢٧ اسفند ١٣٩۶ مرکز شهر به اشغال مرکز شهر عفرین منجر شد.

 

اخراج اجباری ساکنان

این سازمان به سیاست‌های تغییر بافت نژادی منطقه می‌پردازد و تأکید کرده است که تاکنون صدها هزار نفر از ساکنان منطقه مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده‌اند. در این گزارش تأکید شده است که شهروندان عفرین از مناطق خود اخراج می‌شوند و اموال آنان غصب می‌شود.

 

سازمان اظهار می‌کند که خانه، اموال و دارایی‌های خلق به تاراج برده می‌شود و زمین‌ها هم مصادره می‌شوند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه تأکید کرده است که در هر خانه‌ای که نشانه‌گذاری شده باشد مورد اینگونه رفتار قرار می‌گیرد. نوع رنگی که با اسپری بر درهای هر خانه زده شده است نشانه تصاحب آن از سوی گروههای مشخص است.

 

سازمان تصریح نموده است که اجازه بازگشت ساکنان به مناطق خود داده نمی‌شود و طبق توافق [مابین روسیه و ترکیه] خانواده‌های تروریست و بنیادگراها از حلب و غوطه شرقی به عفرین منتقل و در خانه‌های غصب شده اسکان داده می‌شوند. همچنین اعلام شد که ستم و زورگویی علیه شهروندان عفرینی که در منطقه مانده‌اند همچنان ادامه دارد.

 

در این گزارش تأکید شده است که مرکز و روستاهای اطراف به مقرهای نظامی مبدل شده و به عنوان نمونه از روستای کفر سفرا نام برده می‌شود. طبق گزارش این روستا از سوی ترکیه و گروههای تروریستی به  تمامی تخلیه شده و بجای آن تبهکاران ترکیه اسکان داده شده‌اند.

 

تداوم شکنجه

سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه سپس به بازداشت جوانان کُرد از سوی رژیم غاصب ترکیه می‌پردازد. جوانان بازداشت شده مورد شکنجه، تعذیب و تحقیر قرار می‌گیرند و تنها درصورتی از مرگ نجات می‌یابند که فدیه پرداخت کنند.

 

گزارش سازمان مذکور به وضعیت آوارگان عفرین می‌پردازد و کمک‌های کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل به این آوارگان را ناکافی اعلام کرده است.