'زندان حسکه تا کنون در محاصره است'

تبهکاران داعش زندانی در زندان سینای شهر حسکه سر به شورش برداشتند، یک طبقه از زندان در دست تبهکاران قرار دارد و نیروهای ضد ترور و نیروهای ائتلاف زندان را محاصره و هوایپماها نیز در آسمان منطقه به پرواز درآمده‌اند.

تبهکاران داعش زندانی در زندان سینای شهر حسکه سر به شورش برداشتند، یک طبقه از زندان در دست تبهکاران قرار دارد و نیروهای ضد ترور و نیروهای ائتلاف زندان را محاصره و هوایپماها نیز در آسمان منطقه به پرواز درآمده‌اند.

شب گذشته ساعتت ۲۲ به وقت محلی حسکه، تبهکاران داعش در زندان سینا در محله ویرانه این شهر سر به شورش برداشته و تلاش  کردند تا از زندان فرار کنند. نیروهای امنیتی سریعا در منطقه پراکنده شده و نیروهای ضد ترور نیز زندان با به محاصره درآورده و هلیکوپترهای بین‌المللی نیز آسمان را تحت کنترل خود قرار دادند.

در این رابطه به منظور شفافیت رویداد و چگونگی وقوع آن و زندانیان این زندانیان که تبعه بیش از ۵۰ کشور هستند، روبار حسن در محوطه زندان نشستی خبری برگزار کرد.

در این نشست خبری روبار حسن خاطرنشان ساخت که تبهکاران در ابتدا سعی کردند که با نیروهایی از ائتلاف بین‌المللی و  کمیته‌های حقوقی نشستی داشته باشند، بعد از آن دو دوربین کنترل را شکستند. روبار حسن به اقدام تبهکاران مبنی بر شکستن درب زندان و ویران کردن دیوار بین بندها نیز اشاره نمود. روبار حسن در این رابطه افزود اکنون یک طبقه از زندان در دست زندانیان داعش بوده و شماری از تبهکاران نیز فرار کرده‌اند.

روبار حسن در این نشست اظهار داشت که حفاظت از این تبهکاران نه فقط وظیفه نیروهای سوریه دمکراتیک بلکه همزمان بخشی از وظایف نیروهای ائتلاف بین‌المللی علیه داعش نیز می‌باشد، زیرا این تبهکاران از بیش از ۵۰ کشور خارجی وارد این منطقه شده و هیچیک از این دولت‌ها به ما کمکی ارائه نکرده است. اکنون وضعیت در زندان مساعد نبوده و زندان کاملا به کنترل در نیامده است و نیروهای امنیتی داخل و خارج زندان را به محاصره در آورده‌اند.