عملیات مشترک ی.پ.ژ و ق.س.د علیه تبهکاران داعش

مبارزان ق.س.د در دشت میان حسکه، شداد و کسرا در دیرالزور عملیاتی نظامی انجام دادند. در این عملیات ده‌ها تبهکار داعش دستگیر شدند و اسلحه‌ها و مهمات تروریست‌ها به دست مبارزان افتاد

  نیروهای سوریه دمکراتیک از نخستن ساعات بامداد پنجشنبه (٣٠ مه) در دشت‌های مابین شهر شدادی، حسکه و کسرا در دیرالزور علیه تبهکاران داعش عملیاتی نظامی انجام دادند.

  در این عملیات ده‌ها تبهکار دستگیر شده و اسلحه‌‌ای بسیاری توسط مبارزان ضبط گردید.

  در عملیات نظامی مشترک در میان نیروهای ق.س.د و ی.پ.ژ، ده‌ها روستا مورد بازرسی و تفحص قرار می‌گیرند.