لزوم مسئولیت‌پذیری احزاب کوردی در مقابل اتحاد و انسجام

اتحادیه نیروهای کوردی در رابطه با تحولات سیاسی-نظامی و اتحاد سیاسی نیروهای کورد در روژآوا نشستی را برگزار کرد

در این نشست که در مرکز فرهنگی- هنری محمد شیخو در قامیشلو با مشارکت دهها نفر از ساکنان این شهر برگزار شد، نمایندگان احزاب سیاسی و روشنفکران نیز حضور یافتند.

در این نشست صالح مسلم مسئول روابط خارجی حزب اتحاد دمکراتیک وضعیت سیاسی و نظامی را در سطح سوریه مورد ارزیابی قرار داد. در این نشست صالح مسلم اظهار داشت که خلق کورد از سوی سیستمهای مخالف مسئله کوردی به عنوان ابزاری برای جنگ مورد استفاده قرار گرفت و در آخر نیز کوردها را از حقوقشان محروم کردند.

صالح مسلم در این نشست اظهار داشت که جنگ در سوریه، جنگ برای حاکمیت است. در شمال-شرق سوریه ما با تمامی عناصر دیگر این منطقه به سازماندهی خود دست زدیم، ما با برخورداری از پروژه، خودمدیریتی خود را تاسیس کردیم. این پروژه در تمامی ابعاد سازماندهی خود می‌تواند به راه‌حلی برای حل بحران و بی‌ثباتی‌های سوریه منجر شود. ما در این راستا نیروی نظامی خود را تاسیس کردیم و در مقابل تمامی محدودیتهایی که حتی ارتش‌های جهانی نیز یارای ایستادگی در مقابل آن را نداشتند، ایستادگی کردیم. در این راستا مطالبات فراوانی نداریم، زیرا خودمدیریتی ما حافظ حقوق تمامی عناصر منطقه است، ما خواستار آزادی و زندگی صلح‌آمیز و برادروار هستیم.

صالح مسلم در این نشست خاطرنشان ساخت که آنها خواهان تجزیه سوریه نیستند. ما خواهان تجزیه نیستیم و ما را همانند برخی از گروه‌های دیگر سوری متهم جلوه می‌دهند. برعکس ما اتحاد سوریه را حفظ کرده و آن را از تجزیه و اشغالگری حفظ کرده و حفظ خواهیم کرد.

مسلم در بخش دیگری از سخنان خود افزود که هر راه‌حلی برای بی‌ثباتی‌های سوریه باید نامتمرکز بوده سوریه و ویژگی‌ها و کارکتر نیروهای سوریه دمکراتیک را تامین و تضمین نماید.

مسئول روابط خارجی حزب اتحاد دمکراتیک در بخش دیگری از سخنان خود افزود که آنها آماده گفتگو و مذاکره هستند، اما رژیم سوریه همچنان با ذهنیت اقتدارگرایانه تلاش دارد تا گروه‌های دیگر در عرصه سیاسی حضور نداشته باشند.

محمد موسی، دبیرکل حزب چپ کوردی نیز در این نشست به راهکارهای اتحاد و انسجام گفتمان جنبش سیاسی کورد در روژآوا اشاره کرده و تلاشهای پیشین را در راستای دست یابی به اتحاد و انسجام در میان نیروهای کوردی و دلایل شکست آن را ارزیابی کرد.

محمد موسی در این رابطه اظهار داشت که بیشتر نیروهای منطقه‌ای و جهانی که در امور منطقه دخالت می‌کنند، تلاش دارند تا تحت عناوین مختلف خلق کورد را قتلعام نموده و اشغالگری و هژمونی خود را بر کوردها تحمیل کنند و دولت ترک اکنون نمونه چنین موردی است.

محمد موسی دبیرکل حزب چپ کوردی در سوریه تصمیم احزاب شورای میهنی کورد- سوریه را نسبت به گشایش دفتر سیاسی خود مورد استقبال قرار داده و امید خواست که این گام به گام نخست تحقق برادری منجر شود. همچنین وی از تمامی گروه‌های سیاسی کورد درخواست نمود که با حس مسئولیت پذیری، با ابتکار عمل اتحاد و انسجام در میان نیروهای کورد عمل کنند.