مشخصات ١۶ شهید مقاومت شرف اعلام شد

ق.س.د مشخصات ١۶ مبارز مقاومت شرف را که در روزهای ٨ تا ١٨ اکتبر/ ١۶ تا ٢۶ مهرماه در برابر حملات رژیم سفاک و اشغالگر تُرک در شمال و شرق سوریه به شهادت رسید‌ه‌اند منتشر کرد.

   مرکز اطلاع‌رسانی و نشر نیروهای سوریه دمکراتیک در بیانیه‌ای کتبی مشخصات ١۶ شهید مقاومت شرف در برابر رژیم اشغالگر ترک و تروریست‌های تحت فرمان آنکارا را منتشر کرد.

در بیانیه ق.س.د آمده است:

   "با اینکه نیروهای ما به مفاد آتش‌بس عمل نموده‌اند اما ارتش اشغالگر ترک و گروهک‌های تروریستی همکارش به حملات خود ادامه می‌دهند. علی‌رغم قرار آتش‌بس و اعلام آن اما ارتش اشغالگر ترک و تبهکارانش همچنان مناطق شمال و شرق سوریه را هدف قرار می‌دهند. منازل شهروندان غیرنظامی هدف حملات ارتش ترک و تبهکارانش قرار گرفت و تعدادی از شهروندان در این حملات به شهادت رسیدند.

   نیروهایمان در چهارچوب دفاع روا به حملات اشغالگران پاسخ دادند و در نتیجه آن تعدادی از مبارزانمان به شهادت رسیدند.

   ما همچون ق.س.د با شهیدان و خانواده‌های آنان پیمان می‌بندیم که در برابر حملات اشغالگرانه دولت ترک و تبهکارانش به مناطقمان ایستادگی کنیم."

مشخصات شهدا به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: مصطفی محمد بوزی

   کد سازمانی: هوزان کوبانی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: یاسی- محمد

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ اکتبر ٢٠١٩/ گریسپی


   نام و نام خانوادگی: دمهات اسماعیل

   کد سازمانی: رزان هلالی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: خاتون- اسماعیل

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩/ گریسپی


   نام و نام خانوادگی: علی الأحمد

   کد سازمانی: ابو هوزان

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: خالدیه- محمد

  تاریخ و محل شهادت: ١١ اکتبر ٢٠١٩/ سلوک


   نام و نام خانوادگی: فرحان محمود

   کد سازمانی: چکدار قرموخ

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: مزین - خلیل

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ اکتبر ٢٠١٩/ گریسپی


   نام و نام خانوادگی: محمد القاضی

   کد سازمانی: حمودی حسکه

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: هند- صالح

  تاریخ و محل شهادت: ١٨ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: حمید محمد

   کد سازمانی: حمید علیشار

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: اسلم- احمد

  تاریخ و محل شهادت: ١١ اکتبر ٢٠١٩/ عین‌عیسی


   نام و نام خانوادگی: ولات علی

   کد سازمانی: دَورم بوتان

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: ساکینه- علی

  تاریخ و محل شهادت: ١٧ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: میلاد

   کد سازمانی: رناس حسکه

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: خزال- عبدالرزاق

  تاریخ و محل شهادت: ١٨ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: رمضان سمکو

   کد سازمانی: زاگرس تل‌تمر

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فاطمه- محمد

  تاریخ و محل شهادت: ١٨ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: محمود عبید

   کد سازمانی: زاگرس حسکه

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: هزله- جاسم

  تاریخ و محل شهادت: ١٨ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: خلف الأولو

   کد سازمانی: سرحد برکفری

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فاضله- دحام

  تاریخ و محل شهادت: ١٧ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی- ابورأسین


   نام و نام خانوادگی: علی خذیم

   کد سازمانی: -

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: جازیه- عبدالعزیز

  تاریخ و محل شهادت: ١۴ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: دلیل اسماعیل

   کد سازمانی: قندیل کرک

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: عدوله - محمود

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ اکتبر ٢٠١٩/ گریسپی


   نام و نام خانوادگی: جلال شیخ اسماعیل

   کد سازمانی: گلهات رامان

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: مقبوله- عصمت

  تاریخ و محل شهادت: ٩ اکتبر ٢٠١٩/ کوبانی


   نام و نام خانوادگی:  جیهاد حمو

   کد سازمانی: باهوز اشمه

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فاطمه- احمد

  تاریخ و محل شهادت: ١٨ اکتبر ٢٠١٩/ کوبانی


   نام و نام خانوادگی: ابراهیم حبیب

   کد سازمانی: مظلوم دوغان

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: بلقیس- حبیب

  تاریخ و محل شهادت: ١١ اکتبر ٢٠١٩/ گریسپی