نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات استراتژیک روژاوا منتشر شد + لینک

بنابر نظرسنجی مرکز تحقیقات استراتژیک روژاوا در مورد اتحاد ملی کورد، ٩۵ درصد از مصاحبه‌شوندگان گفتگوهای جریان‌های سیاسی کوردی را مثبت ارزیابی کرده‌اند، ٨۶ درصد بر لزوم مشارکت تمامی احزاب در دستیابی به موفقیت تأکید کرده‌اند.

مرکز تحقیقات استراتژیک روژاوا (NRLS)، نتایج یک نظرسنجی خود را که در میان شهروندان روژاوای کوردستان به انجام رسیده است منتشر کرد.

این مرکز در رابطه با مذاکرات میان جریان‌های سیاسی کوردی که با ابتکار عمل فرماندهی نیروهای سوریه دمکراتیک برای نیل به وحدت ملی آغاز شده است، اقدام به سنجش ارا و افکار عمومی کرده است.

١٣٧٨ نفر در نظر سنجی شرکت کرده‌اند که ۴۵۶ نفر زن (٣٣ درصد) و ٩٢٢ نفر مرد (۶٧ درصد) بوده‌اند.

نظرسنجی به شیوه‌ای ملاقات حضوری در شهرهای حسکه، قامشلو، گرکه لگی، عاموده، دربیسی، تل تمر، تربسپی و دیرک انجام شده است. ٩۵ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی انجام مذاکرات میان جریان‌های کورد را مثبت ارزیابی کرده‌اند.

۶۵ درصد شرکت کنندگان نسبت به نتایج مذاکرات خوشبین هستند و ٨۶ درصد نیز بر لزوم مشارکت تمامی جریان‌های سیاسی در این مذاکرات تأکید کرده‌اند.

نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات استراتژیک روژاوا که در فاصله زمانی ۵ ژوئیه ٢٠٢٠ و ٢١ ژوئیه ٢٠٢٠ انجام شده بود را در این لینک مشاهده کنید.