پس از حمله اشغالگران به شرا درگیری رویداد

پس از حمله ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن به روستاهای منطقه شرا در عفرین درگیری رویداد.

  پس از آن‌که ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن روستاهای منطقه شرا در عفرین را یا سلاح‌های سنگین هدف قرار دادند، درگیری رویداد.

  تاکنون درگیری میان نیروهای خوددفاعی این منطقه و اشغالگران ادامه دارد.