کارگروه «نسل‌کشی قومی و تغییر دمگرافی در شمال و شرق سوریه؛ برنامه‌ها، پیامدها و استراتژی‌های رویارویی»

مرکز مطالعات استراتژیک روژاوا از صبح امروز کارگروهی را با عنوان «نسل‌کشی قومی و تغییر دمگرافی در شمال و شرق سوریه؛ برنامه‌ها، پیامدها و استراتژی‌های رویارویی» آغاز کرد

تحت عنوان «نسل‌کشی قومی و تغییر دمگرافی در شمال و شرق سوریه؛ برنامه‌ها، پیامدها و استراتژی‌های رویارویی» کارگروه مرکز مطالعات استراتژیک روژاوا از صبح امروز چهارشنبه (١٨ دسامبر) در شهر رمیلان کانتون قامشلو در روژاوای کوردستان آغاز شد.

بنابر اطلاعیه منتشر شده از سوی مرکز مطالعات استراتژیک روژوا مباحث این کارگروه در سه پانل ارائه از سوی حقوقدانان، سیاستمداران و آکادمیسین‌های مهمان ارائه می‌شود.

فوزا یوسف رئیس مشترک کمیته اجرایی فدراسیون شمال و شرق سوریه و عضو هیئت اجرایی کنگره زنان ستار پس از قرائت پیام افتتاحیه سخنرانی کرد.

نشست‌های کارگروه در سه پانل برگزار خواهند شد.

• پانل اول ساعت ١٠ تا ١٢:٣٠

موضوع پانل: «قتلعام‌های اتنیکی و تغییر دمگرافی علیه ساکنان منطقه»

مدیر پانل: نایف چبیرو حقوقدان و سیاستمدار مستقل

مهمانان پانل: سنهاریب برسوم رئیس مشترک حزب اتحاد سریانی/ چنار صالح عضو مرکز تحقیقات فرات/ عبد الحبش رئیس مشترک اداره خودگردان اقلیم فرات

• پانل دوم ساعت ١٣:٣٠ تا ١۵:٣٠

موضوع  پانل: تعریف حقوقی و ارزیابی قتلعام اتنیکی و تغییر دمگرافی؛ تعیین راهکارهای محاکمه و مجازات عاملان قتلعام‌ها و جنایات علیه خلق‌های منطقه

مدیر پانل: دکتر زوزان ابراهیم دکترای حقوق مدنی و رئیس مشترک سابق دسته امور اجتماعی در اقلیم جزیره

مهمانان پانل: م. سرافیل مصطفی مشاور ریاست شورای اجرائی اقلیم عفرین/ حمدان حسن العبد جانشین رئیس مشترک شورای اجرائی اداره خودگردان در شمال و شرق سوریه/  دکتر جوان مصطفی ریاست مشترک دسته سلامت اقلیم جزیره.

• پانل سوم  از ساعت ١۶ تا ١٨

موضوع پانل: تعیین مکانیزم و راهکاری حمایت از مقاومت علیه قتلعام اتنیکی و تغییر دمگرافی

مدیر پانل:  سیهام داوود عضو دسته اداری جمعیت آموزگاران دیرک

مهمانان پانل: اینور زید پاشا وکیل و عضو شورای عدالت اجتماعی در اقلیم جزیره/ انور مسلم ریاست مشترک کوبانی/ حکمت حبیب مشار دسته اجرائی در مجلس سوریه دمکراتیک.

ساعت ١٨:٣٠ برگزاری نشست مطبوعاتی و قرائت بیانیه پایانی.