۳ اشغالگر در عفرین و مارع کشته شدند

در نتیجه‌ عملیات‌ نیروهای رهایی‌بخش عفرین ۳ ارتشی کشته شده و به خودرو زرهی ضربه وارد شد.

  نیروهای رهایی بخش عفرین، در عفرین و حومه‌ی آن علیه ارتش اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به آن عملیات‌هایی را انجام دادند.

  با توجه به بیانیه‌ی نیروهای رهایی بخش عفرین، روز ۳۱ مه/ ۱۰ خرداد در روستای جلبره در منطقه‌ی شراوا در عفرین علیه ارتش اشغالگر ترکیه عملیاتی را انجام داده‌اند. در نتیجه‌ی این عملیات ۲ ارتشی کشته شده و به خودرو زرهی ضربه وارد شد.

  همچنین در بیانیه آمده است، روز ۱ ژوئن / ۱۱ خرداد در روستای تل مالد در منطقه‌ی مارع علیه اشغالگران عملیاتی تک تیراندازی انجام گرفته و در نتیجه‌ یک تبهکار کشته شده است.