برگزاری کنگره ملی از سوی مجلس سوریه دمکراتیک

مجلس سوریه دمکراتیک در حال آماده سازی برای برگزاری کنگره ملی ساکنان منطقه جزیر و فرات است. این کنگره در پایان ماه جاری برگزار می‌شود.

مجلس سوریه دمکراتیک از ۱۱ سپتامبر با شعار کنگره ملی برای ساکنان جزیره و فرات مجموعه فعالیتهایی را در مناطق شمال-شرق سوریه آغاز کرده است. هدف از برگزاری این نشست‌ها زمینه‌سازی برای برگزاری کنگره‌ای میهنی و متشکل از تمامی عناصر و مولفه‌های جزیره و فرات بوده است. در این چارچوب ۱۳ نشست در شهرهای حسکه، قامشلو، کوبانی، منبج، طبقا، رقه و مجموعه فعالیتهای دیگری نیز در کمپ‌های آوارگان برگزار شده‌اند. هویتهای تشکیل دهنده این منطقه، اعم از کورد، عرب، سریانی، ارمنی، ترکمن و چرکس‌ها در این مجموعه فعالیتها حضور دارند.

جو امن سیاسی

در رابطه با اهمیت این فعالیتها و اقدامات، خبرگزاری هاوار با ریاض درار به گفتگو پرداخته است.

ریاض درار در این گفتگو اظهار داشت، فعالیتهای گروهی که در مناطق شمال-شرق سوریه برگزار شده‌اند، نقطه بسیار مهمی در حیات سیاسی و اجتماعی به شمار می‌روند. بعد از تجربه خودمدیریتی و تجربه ۵ ساله مجلس سوریه دمکراتیک، همچنین نیروهای دمکراتیک سوریه که منطقه را از دست داعش و ترور رها کردند، این فعالیتها اتمسفر جدیدی را در منطقه ایجاد کرده‌اند.

درار خاطرنشان ساخت که علیرغم مشکلات، دشواری‌ها و تحریم، این مجموعه فعالیتها برای فرایند ثبات و ایجاد ضروری بوده و لازم بود که پیش از این زودتر انجام می‌گرفتند. در این رابطه درار اظهار داشت: در این مجموعه فعالیتها، ما نگرش‌های شهروندان و ساکنان منطقه را شنیدیم تا بتوانیم وضعیت جدیدی را ایجاد کنیم. همه با تمامی تمایزات خود، در داخل مناطق شمال-شرق سوریه یا حتی کسانی که از مناطق دیگر به شمال شرق سوریه آمده‌اند، می‌توانند در این کنگره مشارکت داشته باشند.

درار در بخش دیگری از گفتگوی خود اظهار داشت که فرایند ثبات و بازسازی، بعد از کنگره ملی عمومی که احتمال دارد در ۲۵ نوامبر برگزار شود، مجددا آغاز می‌شود و باید بهتر از گذشته سازنده و مثبت باشد.

در رابطه با مهم‌ترین مسائل سیاسی نیز درار اظهار داشت که پیش‌بینی می‌شود که کنگره به رغم تمامی مشکلات برگزار شود تا زمینه‌ای سیاسی و امنتی مساعدی برای فعالیتهای سیاسی، آزادی بیان، سازماندهی و مبارزه اجتماعی وجود داشته باشد. همچنین لازم است که آزادی رسانه‌ها، حمایت و تقویت از جامعه مدنی، سازمانها و نهادهای مدنی ساکنان منطقه تامین شوند، از طرف دیگر باید همکارهای لازم در راستای حمایت از آزادیهای عمومی لازم برای جامعه وجود داشته باشند تا جامعه مدنی توسعه یافته و نقش خود را برای نظارت و مشارکت ایفا کند.

ریاض درار ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک در رابطه با شکل و نحوه تشکیلات نیز اعلام نمود که کنگره برگزار شده باید تمامی عناصر و مولفه‌های تشکیل دهنده منطقه را در برگرفته و مشارکت و مکانیزم مشارکت، مبتنی بر دمکراسی بوده و از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی حمایت شود.

تحقیق و تفحص در رابطه با مواد آموزشی

ریاض درار در رابطه با موضوع آموزش نیز که در کنگره مطرح می‌شود اظهار داشت که در این کنگره در رابطه با سیستم آموزشی و مواد مناسب آموزشی بحث و گفتگو خواهد شد. سخنانی مطرح شده‌اند که لازم است در رابطه با سیستم اموزشی و مواد آن بحث و گفتگو به عمل آید تا تمامی دانش اموزان بدون هیچگونه تبعیضی از آغاز تا پایان اجباری بوده و در صورت لزوم مدارس جدیدی احداث شوند.

درار در ادامه افزود: در این کنگره در رابطه با مکانیزمی برای به رسمیت شناختن سیستم اموزشی و مواد اموزشی در مناطق شمال-شرق سوریه نیز بحث و بررسی می‌شود. این موضوع از جمله مباحث مهم بوده و مشارکت کنندگان در نشست‌های اولیه در رابطه با آن اعلام نظر کرده‌اند.

ریاض درار همچنین اظهار داشت که در این کنگره در رابطه با چگونگی تامین الزامات و احتیاجات ساکنان منطقه بحث و گفتگو می‌شود تا قیمت مناسبی برای برای کالاها مصوب شده و هیچیک از ساکنان منطقه متضرر نشوند.

درار در رابطه با موضوع کشاورزی و کشاورزان شمال-شرق سوریه نیز در کنگره مورد بحث و بررسی واقع می‌شود گفت: مسئله کشاورزی و کشاورزان در شمال-شرق سوریه موضوع مهمی است که شرکت کنندگان در رابطه با آن اظهار نظر کرده و در رابطه با تقویت و حمایت از کشاورزان و خصوصا افرادی که از زمینهای عامه و دولتی منتفع می‌شوند نیز تصمیماتی گرفته می‌شود. این موضوع نیز از طریق همکاری و نظارت‌های مرتبط به حمایت از کشاورزان و توزیع محصولات تولیدی و حل مشکلات کشاورزان پیگیری می‌شود.

اهمیت کنگره برای دست‌یابی به نظری مشترک در رابطه با آینده سوریه

ریاض درار ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک در بخشی دیگر از سخنان خود بر اهمیت این کنگره تاکید کرده و علت اهمیت آن را ایجاد ارتباط مثبت با بین رهبری خودمدیریتی، شهروندان و ساکنان منطقه خوانده و افزود: این کنگره از اهمیت بسیاری برای دست‌یابی به نظری مشترک در رابطه با آینده سوریه برخوردار است و از طرف دیگر تمامی ساکنان منطقه در سیستم مرکزی دمکراسی و برادری خلق‌های آن بتوانند شرکت کنند، و در نهایت سوریه بتواند در ایجاد آینده‌ای موفق برای خود به پیروزی دست پیدا کند.

همچنین درار با اشاره به لزوم کسب نظرات برای تغییر ساختمان‌سازی، سازمان و شکل رهبری و مشارکت متخصصان اظهار داشت که این تغییرات در راستای منافع عمومی بوده و این نیز انقلابی نوسازانه در تلاش‌ها مبارزات رهبری خودمدیریتی، مبارزات جنبش سیاسی و نظامی با مشارکت جامعه مدنی است تا تمامی فعالیتها در منطقه فعالانه تداوم خود را حفظ کنند.

ریاض درار ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک در خاتمه سخنان خود اظهار داشت که ما منتظر پیروزیهای بزرگ این کنگره هستیم، تا تمامی طبقات و اقشار اجتماعی بتوانند با دستاوردهای آن را مشاهده کنند، این موضوع نیز تنها از طریق مشارکت فعال، واقعی و حمایت از نوسازی واقعی امکان‌پذیر است، تا نتایج و دستاوردهای خوب و قدرتمندی داشته باشد.