کودک ١٣ ساله در توپباران ارتش ترکیه جانباخت

کودک ١٣ ساله‌ای که در حملات توپخانه‌ای ارتش اشغالگر ترکیه به کمپ آوارگاه عین عیسی زخمی شده بود به دلیل شدت جراحت جانباخت.

ارتش اشغالگر ترکیه امروز (١۶ اکتبر) کمپ آوارگان عین عیسی را هدف آتش توپخانه قرار داد.

در نتیجه این حملات «حازم محمد حاتم» (١٣ ساله) بشدت زخمی شده و یک پایش را از دست داد.

حازم محمد پس از آنکه به بیمارستان منتقل شد به دلیل شدت جراحت جانباخت.

بنابر گزارش‌های دریافت شده سه روستای خالدی، هوشان و ابو سری هدف توپباران ارتش ترکیه قرار گرفته‌اند.