"لازم است ENKS به جای آنکارا، توجه خود را به خلق کورد معطوف نماید"

گیلو عیسی عضو کمیته مرکزی حزب دمکراتیک کورد در سوریه دیدار شورای میهنی کورد سوریه (ENKS) از آنکارا را مورد انتقاد قرار داده و اظهار داشت که دولت ترک از ENKS برای مشروعیت بخشیدن به اشغالگری سوء استفاده می‌کند.

در مقطعی که خلق کورد منتظر دست‌یابی به توافقی حول اتحاد ملی با نیروهای دیگر کوردستان بوده و در مقابل دشمن ایستادگی می‌کند، اخیرا اخباری فراوانی از دیدار  ENKS با مقامات دولت ترک منتشر شده‌اند. اخبار منتشر شده حاکی از این هستند که ENKS همراه با هیاتی از جبهه آزادی و آشتی در ترکیه با مقامات وزارت امور خارجه دولت ترک، در آنکارا دیدار کرده‌اند. در رابطه با این دیدار، گیلو عیسی عضو کمیته مرکزی حزب دمکراتیک کورد در سوریه اظهار داشت: دیدار مسئولان ENKS با مقامات ترک، اشتباهی بزرگ بوده و برای خلقمان مشکلی جدی محسوب می‌شود. زیرا خلق کورد به اتحاد ملی چشم دوخته است. از سوی برخی از گروه‌های کوردی شاهد انحرافات و اشتباهاتی هستیم. ما باید خطوط قرمزی را که باعث ایجاد مانع در اتحاد ملی کورد می‌شوند، مشخص کرده و در این مقطع حساس بر اساس منافع خلق کورد گام برداریم.

گیلو عیسی در سخنان خود اظهار داشت که دولت ترک، اشغالگر بوده و گروه کوردی دیگری را در منطقه به رسمیت نمی‌شناسد، به همین علت از طرق برداشتن چنین گامهایی تلاش می‌کنند که اراده خودمدیریتی و پروژه ملت دمکراتیک را بر هم بزنند. گیلو عیسی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید نمود که لازم است ENKS به جای ترکیه و قرار گرفتن در مقابل خلق خود، به جای همراهی با دشمن، بر اساس اتحاد ملی کورد و حراست از دستاوردهای خلق کورد و انقلاب حرکت کند. لازم است که ENKS دوست و دشمن را از هم تمییز داده و در مقابل دشمن، به جای حمایت از دشمن، به مقاومت و ایستادگی دست بزند.

عیسی در سخنان خود اظهار داشت که دولت ترک از طریق زمینه‌سازی برای چنین دیدارهایی، تلاش می‌کند جهانیان را قانع کند که سوری و کورد در اپوزیسیون سوریه و ENKS همگام با خواست‌های ترکیه حرکت می‌کنند. عیسی در ادامه افزود: ترکیه نیازمند ابزاری برای تحقق منویات خود در منطقه بوده تا از این طریق بتواند اشغالگری‌های خود را در منطق بیش از پیش توسعه دهد. به همین دلیل است که اپوزیسیون سوریه و ENKS را به عنوان ابزاری مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد تا بتواند پروژه‌های اشغالگرانه خود را در سوریه و تمامی خاورمیانه به نتیجه برساند.

مسائل و پرسشهای فراوانی در رابطه با نشانه‌های این دیدار وجود دارند

گیلو عیسی در رابطه با علت دیدار ENKS و دولت ترک در این مقطع بسیار حساس اظهار داشت: همراه با ادامه حملات دولت ترک به مناطق کوردستان در بخشهای جنوب و روژآوای کوردستان و تداوم دشمنی با خلق کورد، دیدار ENKS از ترکیه به چه معنایی است؟

گیلو عیسی با هشدار به گروه‌های سیاسی، از آنها خواست که در مسیر درست سیاست‌ورزی قرار گرفته و در ادامه افزود: از تمامی گروه‌های سیاسی کوردی خواسته می‌شود که در مسیر درست سیاست‌ورزی قرار گیرند، بر اساس حفظ منافع و دستاوردهای خلق کورد و آینده کورد حرکت کنند، از طریق اتحاد ملی کوردی حقوق خود را در آینده سوریه تضمین کنند.