مظلوم عبدی: بدون حضور شمال-شرق سوریه، امکان دست‌یابی به راه‌حل در سوریه وجود ندارد

مظلوم عبدی طی گفتگویی اعلام نمود که بحران سوریه صرفا از طریق راهکارهای سیاسی می‌تواند به ثبات برسد. عبدی در این رابطه گفت: بدون حضور شمال-شرق سوریه، امکان دست‌یابی به راه حل در سوریه وجود ندارد. پروژه بازتاسیس سوریه بودن حضور ما غیر ممکن است.

تهدیدات و حملات اشغالگرانه در شمال-شرق سوریه همچنان ادامه دارند. مظلوم عبدی در این رابطه خاطرنشان ساخت که باید رهبری مناطق خودمدیریتی شمال-شرق سوریه و نیروهای سوریه دمکراتیک با حکومت دمشق بتوانند دیالوگ برقرار کنند و در همین راستا از حکومت دمشق خواست که در این رابطه با مسئولیت رفتار کرده و راه را بر دست‌یابی به راه حل بگشاید.

مظلوم عبدی فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک خاطرنشان ساخت که آنها هیچگاه بخشی از بحران در سوریه نبوده و علیه حملاتی که به خاک آنها شده است دفاع کرده و تبهکاران داعش را نیز از مناطق خود عقب رانده‌اند. عبدی در این رابطه افزود: اگر راه‌حلی دست یافتنی باشد، لازم است که این راه حل مبتنی بر راه‌حلی سیاسی باشد. بدون شمال-شرق سوریه امکان ندارد که در سوریه به راه‌حلی دست یافت.

کسانی که آینده درد آلود سوریه را می‌بینند، مانعی در مقابل راه حل قرار نمی‌دهند

نمایندگان خودمدیریتی شمال-شرق سوریه در برهه‌های بسیاری اعلام نموده‌اند که حکومت دمشق از برقراری دیالوگ طفره می‌رود. در این مرحله، با تضمین روسیه، بین نیروهای سوریه دمکراتیک و حکومت دمشق صرفا توافق‌های مقطعی نظامی صورت گرفته است. مظلوم عبدی فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک در رابطه با چرایی تبدیل حکومت دمشق به مانعی برای دست‌یابی به راه‌حل با خبرگزاری هاوار گفتگو کرده و نظرات خود را بیان نمود. عبدی در این گفتگو اظهار داشت که: اگر به آینده سوریه بنگریم می‌بینیم که نه بیانیه‌ای را در این رابطه منتشر کرده‌اند و در عین حال در مقابل دست‌یابی به راه‌حل نیز به مانع تبدیل می‌شوند. دولت سوریه و دولت‌های دیگر نیک بر این نکته واقفند که ما از سال ۲۰۱۱ چگونه با بحران سوریه مواجه شده‌ایم.

تغییر ذهنیت بنیادی است

عبدی در این گفتگو تاکید کرد که بیانیه‌هایی که مانع از دست‌یابی به راه‌حل می‌شوند، از سوی برخی از طرف‌ها و همراه با حکومت دمشق صادر می‌شوند. حکومت سوریه ذهنیت شوونیستی خود را تداوم می‌بخشد و این ذهنیت را تغییر نداده است.  تا زمانیکه دولت سوریه این ذهنیت را تغییر ندهد این رویکرد همچنان ادامه دارد. به همین دلیل است در بیانیه‌هایی که صادر می‌شوند، حتی به سخنان خود نیز باور ندارند.

مظلوم عبدی در ادامه افزود: از آنجا که اکنون برخی از طرفین خواستار تداوم چنین رویکردی هستند، چنین بیانیه‌هایی صادر می‌گردد. در واقع اگر در فکر اینده سوریه باشند نباید چننی بیانیه‌هایی را صادر کرده و بدینگونه مانع از دست‌یابی به راه‌حل شوند. دولت سوریه و دولتهای دیگر می‌دانند که ما از سال ۲۰۱۱ چگونه با بحران سوریه برخورد کرده‌ایم. هدف ما برای تمامی سوریه بر این رویکرد مبتنی است که مانع از گسست و تجزیه و جنگهای بزرگ شویم.

دست از راه سوم برنداشته‌ایم

عبدی در بخش دیگری از سخنان خود افزود که مرزهای سوریه-عراق و ترکیه از سال ۲۰۱۲ تحت کنترل ما بوده‌اند. در این چارچوب بوده است که اتحاد سوریه را حفظ کرده‌ایم. عبدی در این رابطه گفت: در زمانیکه در تمامی سوریه نهادهای حکومتی از میان برچیده شدند، در مناطق ما، خلقمان برای تداوم زندگی و بقای خود، دست به تاسیس نهادها زدند. از همان روز نخست ما به عنوان راه سوم، مسئله سوریه را از این طریق نگاه کرده و موضع خود را تغییر نداده‌ایم. در این مسیر ما هیچگاه در کنار حکومت شام قرار نگرفتیم، در کنار نیروهای خارج از منطقه نیز قرار نگرفتیم. ارزش‌های میهنی را مبنای عمل خود قرار دادیم. حفاظت از منطقه را مبنای کار خود قرار دادیم. در میانه منافع جنگی هیچیک از طرفین قرار نگرفتیم. هم اکنون نیز موضع خود را حفظ کرده و بر مبنای آن عمل می‌کنیم.

موضع حکومت سوریه مانع از دست‌یابی به راه‌حل است

مظلوم عبدی خاطرنشان ساخت که آنها هیچگاه به بخشی از بحران در سوریه تبدیل نشده‌اند، در مقابل حملاتی که سوریه روی داده است ایستاده‌اند و تبهکاران داعش را از مناطق خود به عقب رانده‌اند. عبدی در این رابطه افزود: اما ما به منظور ممانعت از تخریب امنیت در کل منطقه، همواره با حکومت دمشق دیدارهای خود را ادامه داد‌ه‌ایم. اکنون نیز کانال‌هایی را برای دیدار با مقامات حکومتی در اختیار داریم. به منظور حل مسائل و مشکلات امنیتی نیز این ملاقات‌ها را ادامه می‌دهیم. اما ما نمی‌توانیم در رابطه با ابعاد سیاسی، بر همین مسئله تاکید داشته باشیم. موضع حکومت دمشق حاکی از عدم همکاری در این رابطه است. در رابطه با ملاقات‌های مبتنی بر دست‌یابی به راه‌حل نیز این دولت سوریه است که همواره مانع از دیالوگ شده است.

لازم است راه‌حل از نوع سیاسی آن باشد

عبدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که شمال-شرق سوریه مانند مناطق درعا، سویدا، حمص، غوطه و شام نیست که با حمایت و همکاری روسیه آزاده شده باشند، عبدی در این رابطه افزود: خودمدیریتی شمال-شرق سوریه با نیروی نظامی خود خاک خود را حفظ می‌کند. اگر در این مناطق دست‌یابی به راه‌حلی ممکن باشد، این راه‌حل از نوع سیاسی آن است. پروژه بازتاسیس سوریه بدون حضور ما غیر ممکن است.

اعلام آمادگی برای دیالوگ

مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که مسائل باید حل شوند، در هر شرایطی باید برای دیالوگ و گفتگو آمادگی داشت، اما افرادی در این دیالوگها حضور دارند که ذهنیت سیاسی پلیدی برخوردار بوده و مانع از صورت گرفتن گفتگوها هستند.

عبدی در بخش پایانی این گفتگو از حکومت دمشق خواست که با مسئولیت‌پذیری در این رابطه عمل نموده و مانع از دست‌یابی به راه‌حل نشود. حکومت دمشق باید در این راستا مسئولیت‌پذیری خود را نشان داده و حکومت لازم است که سیاست های خود را در راستای تفرقه‌افکنی متوقف نماید. با سیاستهای سرکوبگری و ستمکارانه در سوریه، صلح و ثبات در این کشور به نتیجه دست نمی‌یابد. ما مناطق خود را حفظ کرده‌ایم و دفاع از مناطقمان را ادامه می‌دهیم. لازم باشد این مناطق را از حملات احتمالی حکومت دمشق نیز محافظت می‌کنیم. برای گفتگوها با تمامی طرف‌های درگیر اعلام آمادگی می‌کنیم. در مقابل حکومت دمشق تنها یک راه وجود دارد. باید به خوبی این نکته را درک کنند. بیانیه‌های حکومت دمشق صرفا در چارچوب سیاستهای این حاکمیت و تبلیغات رژیم قرار دارد. این بیانیه ها و اعلامیه ها هیچ تاثیری بر خلق سوریه نخواهند داشت. لازم است حکومت دمشق دست از تمامی سیاستهای خود برداشته و راه گفتگو را در پیش گیرد.

منبع: ANHA