١۴ تبهکار دیگر داعش در کمپ الهول دستگیر شدند

در دهمین روز عملیات انسانی و امنیتی در کمپ الهول ١۴ تبهکار داعشی شناسایی و دستگیر شدند.

مرکز رسانه‌ای نیروهای امنیت داخلی شمال و شرق سوریه (آسایش) در اطلاعیه‌ای بیلان دهمین روز دومین مرحله کارزار انسانی و امنیتی در کمپ الهول را منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"نیروهای ما در دهمین روز عملیات جستجو و پاکسازی ١۴ تبهکار عضو هسته‌های داعش را دستگیر کردند. ۵ خندق اختفای اعضای هسته‌های داعش و یونیفرم‌های نظامی آنان را ضبط کردند. همچنین ١۶ تلفن جیبی که در زیر زمین جاسازی شده بودند کشف و ضبط شدند."