٤٩ کودک تبهکاران داعش به روسیه تحویل داده شدند

خودمدیریتی شمال و شرق سوریه ٤٩ کودک تبهکاران داعش را به هیئتی روسی تحویل داد.

یک هیئت روسی به ریاست ماریا لوووا بلووا، کمیسر فدرال روسیە در زمینە حقوق کودکان از مقر دفتر روابط خارجی منطقه خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در قامشلو بازدید کرد.

این هیئت مورد استقبال روبل بهو، معاون رئیس مشترک دفتر، خالد ابراهیم، عضو کمیته اجرایی و لانا حسین، عضو دفتر یگا‌ن‌های مدافع زنان (ی.پ.ژ) قرار گرفت.

دفتر روابط منطقه خودمدیریتی شمال و شرق سوریه اعلام کرد که روبل بهو در رابطە با پرونده خانواده‌های داعش در اردوگاه هول و روژ به جامعه جهانی ابراز نگرانی کرد.

همچنین گفت: منطقه خودمدیریتی شمال و شرق سوریه به روابط خود با روسیه و همه کشورها برای بازپس‌گیری شهروندانشان ادامه خواهد داد.

نماینده روسیه در پاسخ از خودمدیریتی شمال و شرق سوریه برای کمک به کودکان بی‌سرپرست قدردانی کرد و گفت که دولت روسیه به کار خود برای بازگرداندن کودکان از اردوگاه‌ها ادامه خواهد داد.

در پایان این نشست، این دفتر ٤٩ کودک بی‌سرپرست خانواده‌های تبهکاران داعش را به هیئت روسی تحویل داد که بر اساس سندی رسمی، روسی نیستند.