اعضای بلندپایه میت نیز در حمله به زندان حسکه شرکت داشته اند

نوروز احمد، عضو فرماندهی کل نیروهای سوریە دمکراتیک، اظهار داشت بر اساس تحقیقات درباره حمله به زندانی که زندانیان داعشی در آن حضور دارند، اعضای عالی رتبه میت نیز در این حمله شرکت داشته اند.

 نوروز احمد، عضو فرماندهی کل نیروهای سوریە دمکراتیک، اظهار داشت بر اساس تحقیقات درباره حمله به زندانی که زندانیان داعشی در آن حضور دارند، اعضای عالی رتبه میت نیز در این حمله شرکت داشته اند.  نوروز احمد از ادامه این تحقیقات خبر داد و گفت: بررسی ها را با توجه به امکانات خود انجام دادیم. هنوز زوایا و جنبە هایی وجود دارد که باید روی آن کار کنیم. بسیاری از شماره تلفن های کسانی که فرار کرده اند متعلق به ترکیه هستند و برخی شمارە تلفنها هم متعلق بە کشورهای دیگر هستند.  اینکه اینها متعلق به چه کسانی هستند، باید پیگیری کنیم. امکانات زیادی برای اثبات این شماره تلفن ها نداریم. ما این مسئلە را با سایر نیروها در میان گذاشتیم.

برای مشخص شدن هویت کشته شدگان باید آزمایش DNA انجام می شد. ما چند داعشی را دوباره دستگیر کردیم، در حال بازجویی از آنها هستیم. به نتایجی دست یافتیم و برخی جنبەهای مسئله روشن شد. اما هنوز جزئیاتی وجود دارد که باید روشن شود و کار ما در این زمینه ادامه دارد.

 نوروز احمد، عضو فرماندهی کل نیروهای سوریە دمکراتیک، درباره حمله به زندان در ٢٠ ژانویه ٢٠٢٢، جزئیات بسیاری از این حملە  را با خبرگزاری فرات نیوز  در میان گذاشت.

خبرگزاری فرات: یک سال از حمله به زندان صناعی در حسکه می گذرد.  این حمله در ٢٠ ژانویه ٢٠٢٢ انجام شد.  در این مورد چه می خواهید بگویید؟ نتایج به دست آمده در تحقیقات در مورد این حمله چیست؟

نوروز احمد: یک سال از حمله به حسکه می گذرد. افراد زیادی ظرف این یک سال دستگیر شدند. تحقیقات از زوایای مختلف آغاز شد. این حمله از کجا و چگونه آغاز شد؟ تحقیقات مهمی این موارد را روشن نمودەاند. قبل از حمله، اطلاعاتی مبنی بر احتمال وقوع حمله وجود داشت. به لطف این اطلاعات، بسیاری از تلاش ها برای حمله خنثی شد. در مورد حمله آخر هم انتظار نداشتیم که حمله انجام شود، زیرا قبل از آن  تلاش های بسیاری برای حمله خنثی شده بود. این حمله در بالاترین سطح سازماندهی شده بود. این حمله توسط مدیریتی بلندپایه از طریق گروه هایی محدود سازماندهی شد. مدیریت بلندپایه داعش که در مناطق اشغالی ساکنند، این حمله را سازماندهی کرده است. خود میت برای انتقال تروریست ها و مهمات برنامه ریزی کرده است. این حمله تنها توسط داعش انجام نشد. خود ترکیه این حمله را سازماندهی کرده است.

یک طرف حمله نیز عراق است

یک طرف حمله نیز عراق است. هدف آنها هم فراری دادن خانواده های داعشی بود کە در کمپ هول حضور دارند. نقشه این بوده است که زندانیان و خانواده هایشان را با هم فراری دهند. از این رو نقشه حمله ای گسترده تهیه شده است. برای برقراری ارتباط با زندانیان، وسائلی را به صورت مخفیانە وارد زندان کرده اند. از طریق وسایل فنی مانند تلفن ارتباط برقرار کرده اند. مشخص شده است که هنگام حمله تروریست های زندانی چه باید کرد.  اتقاقهایی نیز در محله های نزدیک زندان آماده شده است. افرادی اعتراف کردند که چگونه نقشه حمله از بیرون آماده شده است. آنهایی که از خارج آمده بودند و آنهایی که از زندان به این نقشه پیوستە بودند نیز اعتراف کردند. آنها اطلاعات را با افراد کمی در میان گذاشته بودند. حتی بسیاری از افراد در زندان از آن مطلع نبودند. نقشه حمله به افرادی که آمده اند در آخرین لحظات گفته شده است. نحوه آماده سازی هر هدف به آنها گفته شده است. بدین ترتیب آنها را به مناطق ما فرستاده اند. از خارج اینگونه سازماندهی شده اند. چگونه وسایل را به داخل زندان برده اند؟ در مورد خلاء امنیتی که در تحقیقات نیز ذکر شد، چه کارهایی انجام شده است؟ در مورد اینکه چگونه از خلاء امنیتی در زندان استفاده کرده اند و زندانیان سازماندهی شده اند، همانطور که پیشتر و بعد از آن بارها به نیروهایی که امنیت آنجا را تامین می کنند، گفتیم. اما ساختمان زندان امن نبود و مکان مناسبی نبود. ما پیشتر تدابیر زیادی در نظر گرفتە بودیم. تونل هایی در اطراف زندان ساخته شده بود تا کسی نتواند وارد زندان شود یا از آن خارج شود. نیروهای ما در تلاش بودند که تدابیر امنیتی را افزایش دهند. ما می خواستیم این زندان را که خطرناک ترین زندان است، به مکانی امن تبدیل کنیم، اما فرصتی نداشتیم. ما بیشتر در خارج و اطراف تدابیری اندیشیدیم. امکانات فنی ما نیز محدود بود. با نیروهای مربوطه در این باره بسیار صحبت کردیم. ما از نظر فنی تجربیات مهم نیروهای خود را داریم.  ما این امکان را داریم که به بسیاری از مکانها دسترسی داشته باشیم، اما امکانات کنترل چیزهایی که به زندان برده می شود و تشخیص شماره تلفن را نداریم. بر اساس تحقیقاتی که پس از این حمله انجام شد، تلفن به داخل زندان برده اند، مقداری کارت و مهمات کشف شد. بیشتر مهمات مورد استفاده را از خارج آورده بودند.

 

اما مقداری نیز از لوازم استفادە شدە برای این حملە در داخل زندان بود. موضوع نحوه آوردن آنها در تحقیقات مشخص شد. اقدامات لازم انجام شد. مجازاتهای لازم اعمال شد. اما امکانات ما در این زمینه محدود است. زندانبانانی که با زندانیان تعامل داشتند آموزش دیده بودند، اما آموزشهای آنان محدود بود. تجربه نیروهای دفاعی ما در این زمینه زیاد نیست. برای اولین بار پس از سال ٢٠١٩، این همه زندانی به دست ما افتاد. ما باید در مدت کوتاهی اقدام می کردیم. بنابراین در این زمینه کمبودهایی به وجود آمد.

خبرگزاری فرات: آیا نیروهای بین المللی علیه داعش که در منطقه هستند در این زمینه کمکی نکردند؟

نوروز احمد: جایی که نیروهای منطقه به ویژه سازمان های اطلاعاتی در زندان که با هم کار می کردیم، اقدامات لازم انجام شد، اما این اقدامات کافی نبودند. از سوی دیگر، همانطور که قبلاً توضیح دادیم، امکانات محدود نیروهای ما باعث این حمله و پیامدهای آن شد. ما می گوییم خیلی چیزها را می دانیم و آنها را باید انجام دهیم، اما به خاطر امکانات کمی که داریم نمی توانیم آنها را انجام دهیم.  ما بارها به این موضوع اشاره کردیم و درخواست کمک کردیم. مسئولیت زندانیان داعشی مسئولیتی نیست که فقط به نیروهای سوریە دمکراتیک و اداره خودمختار سپرده شود. باری است که مسئولیت آن سنگین است. حمله ای که انجام شد، نقشه بسیار خطرناکی بود. اگر طبق نقشه اتفاق می افتاد، هم در زندان و هم در اردوگاه دوباره خلافت اعلام می شد. این برای کل منطقه بسیار خطرناک بود. در اصل برای کل دنیا خطرناک بود. بنابراین جنبه ای بین المللی نیز داشت. همه گفتند دیگر داعش تمام شده است، تحت کنترل نیروهای سوریە دمکراتیک است. در حرف از ما دفاع می کنند، اما در عمل خود را عقب می کشند. حمایت ها و کمک های لازم بسیار اندک بود. به نسبت پروسه ای که توسعه خواهد یافت، رویکرد لازم و جدی وجود نداشت. ما بارها به این موضوع اشاره کردیم. تا حدی که انگار تکراری به نظر می رسید، یا از آن برای مقاصدی استفاده می کنیم. دولت ترکیه و بسیاری دیگر این را می گویند. اما زمانی که این حمله واقعاً رخ داد، با بهای سنگینی که پرداخت شد، اکنون باور داریم که همە آن را جدی خواهند گرفت.

خبرگزاری فرات: آنها گفتند ساختمانی که به آن حمله شد، ساختمان مناسبی برای زندان نیست. اکنون زندانیان در چه ساختمانی نگه داری می شوند؟ آیا تمام تدابیر لازم برای مقابله با حمله ای جدید انجام شده است؟

نوروز احمد: پس از این حملات، زندانیان داعشی به زندان جدیدی منتقل شدند. اما باز هم تدابیر مربوط به آن به اندازه کافی نیست. یک ساختمان سالم زندان هم کافی نیست.  در بسیاری از کشورها مثالهای زیادی از نحوه فرار زندانیان از زندانهای با حداکثر امنیت وجود دارد. یک ساختمان سالم به تنهایی کافی نیست. علاوه بر این، اگر بسیاری از اقدامات لازم انجام نشود، دشوار است. خطرناک ترین مسئلە این است که این داعشی ها اینطور رها می شوند. ما قبلاً نیز به آن اشاره کرده ایم. زندانیان داعشی امیدوارند با رهایی از این وضعیت دوباره خلافت را برپا کنند. به خصوص وقتی که از امکانات ما آگاهند. آنها باید مجازات شوند و همه باید این مسئولیت را بر عهده بگیرند. باید با هم تدابیر و اقدامات لازم را انجام دهیم.  در این زمینه باید کارهای زیادی انجام شود.

خبرگزاری فرات: آیا ایمن نگه داشتن زندان ها به تنهایی این مشکل را حل می کند؟  برای یک راه حل دائمی و پایدار به چه چیزی نیاز دارید؟

نوروز احمد: اکنون یک سال از این حملات می گذرد، اما هنوز امکانات کمی وجود دارد. اگر غذا، نوشیدنی و داروی لازم به دست آوریم و حتی چیزهای دیگر، زیرا هر چیزی خود یک مشکل بزرگ است. همه آنها مشکل هستند، اگر همه این مسئولیت ها را به مدیریت خودمختار شمال و شرق سوریه و نیروهای سوریە دمکراتیک بسپارند، هم از لحاظ حقوقی و هم از همه جنبه های دیگر، نادرست است. زندانی هایی از بیش از ٥٠ کشور در اینجا حضور دارند. در واقع، برخی کشورها می خواهند همکاری کنند، اما اندکند. برخی کشورها مشارکت دارند، برخی از کشورها حتی به آن اشاره هم نمی کنند. انگار اصلا چنین چیزی وجود ندارد. حتی پس از این حمله نیز موضعگیری لازم نشان داده نشد. بعضی جاها گفتند که از آنها سلب تابعیت بشود. غیر از این گام دیگری برداشته نشده است. با امکانات خودمان و برخی کمک های ائتلاف، اقداماتی انجام شده است، اما همانطور که از این عناصر مشخص شد و در تحقیقات مشخص شد، نقاط ضعفی وجود دارد. به خصوص حمایت در حوزه اطلاعاتی و نیروهایی که امنیت زندان ما را تامین می کنند، هنوز کم است. نه تنها این زندان، بلکه بسیاری از زندان های دیگر در منطقه وجود دارد. تعدادی از زندانیان در این منطقه هستند. برخی از زندان ها در این منطقه وجود دارد که در آن تعداد زیادی از زندانیان خطرناک داعش وجود دارد. در مورد این مکان ها اطلاعات و خطراتی وجود دارد. آنها خود را در داخل سازماندهی می کنند

با توجه به امکانات ما اقداماتی انجام داده ایم. از آنجایی که در حال حاضر نیز اطلاعاتی در مورد حملات به زندان ها و منطقه وجود دارد، مقامات بلندپایه ای که سالها جنگیده اند و جنگ را مدیریت کرده اند، تجاربی دارند و می دانند که زندانیان در زندان لیدرهایی دارند که به نقشه های جدید فکر می کنند. از طریق عملیات انجام شده در زندان ها موادی به دست آمد که خود را با آن سازماندهی می کردند. در زندان ها هم خودشان را مدام آماده می کنند. این موارد  را خودشان می گویند.  می گویند منتظر روزی هستند که آزاد شوند، چون کاری علیه آنها انجام نشده است، مجازاتی اعمال نشده است، کسی نیست که از آنها مراقبت کند.  بنابراین این امید آنها بیشتر می شود.  این خطرناک است. هم اکنون نیز نقشه هایی دارند. می خواهند به آنها برسند.  زیرا مهمترین رهبران و اعضایشان در این زندان ها هستند. آنها برای این امر تلاش کرده و می کنند. اقداماتی که ما انجام دادهایم مربوط به این موضوع است.  نیروهای ما در حال اتخاذ تدابیر امنیتی در این مکان ها هستند. آخرین مورد هم حمله ای بود که به رقه شدکه بخشی از آن است.حمایت و پشتیبانی و همکاری قوی تری مورد نیاز است. همه باید اقدام کرده و مسئولیت خود را در این زمینه انجام دهند.

خبرگزاری فرات: در مورد تحقیقاتی که در حال انجام است، چیز دیگری می خواهید بگویید؟

نوروز احمد: ما با توجه به امکانات خود تحقیق را انجام دادیم. هنوز برخی از جنبه های این حملە وجود دارد که باید بر آنها تأکید شود. هنوز جنبه هایی وجود دارد که ما آنها را روشن نکرده ایم. زیرا شماره تلفن های زیادی متعلق به ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگر بود.  اینکه متعلق به چه کسانی هستند، باید پیگیری می شد. امکانات ما برای شناسایی این موارد کم است. ما این را با سایر نیروها در میان گذاشتیم. همچنین آزمایش DNA لازم بود تا هویت افراد کشتە شده مشخص شود. ما در منطقه امکانات کمی داریم. بنابراین ما هنوز در مورد برخی مسائل نمیتوانیم بە طور شفاف سخن بگوییم. این بدان معنا نیست که ما روی آن تاکید نداریم. تحقیقات هنوز ادامه دارد، تحقیقات درباره چیزهایی که ما کشف کردیم و زندانیان داعشی در حال انجام است. کار ما همچنان ادامه دارد. همچنان در دستور کار ماست. ما سعی می کنیم چند نکتە باقی مانده را نیز روشن کنیم.  اما هنوز برخی نقاط ضعف وجود دارد.  اما درباره نقطه شروع و جنبه های اصلی به نتیجه رسیده ایم. اما هنوز جزئیاتی وجود دارد و ما به کار خود در این زمینه ادامه می دهیم.