الهام احمد: این خاک متعلق به ماست و ما مدافعان سرزمین خویش هستیم

رئیس شورای اجرایی مجلس سوریه دمکراتیك گفت: ترکیه در اصل یک طرح نسل‌کشی دارد. ساکنین بومی را کوچاند و کسان دیگری را بجای آنها اسکان داد. مانند عفرین، سریکانی و گری‌سپی.

ارتش اشغالگر ترکیه امروز هم برخی نواحی در شمال سوریه را توپباران کرد و به منازل مسکونی تل‌رفعت آسیب رساند. الهام احمد رئیس شورای اجرایی مجلس سوریه دمکراتیك با سخنرانی در یک نشست زنان از مردم منطقه که با فداکاری‌های بزرگ داعش را درهم کوبیدند خواست به قدرت خود ایمان داشته باشند.

ترکیه همزمان با تداوم تهدید به حمله نظامی علیه روژاوا، اقدام به توپباران نوار مرزی و خطوط تماس با نواحی تحت اشغال خود در شمال سوریه می‌کند. تل‌رفعت یکی از این مناطق است که در توپباران امروز، خانەهای غیرنظامیان هدف شلیک قرار گرفتند. هدف آنکارا ترساندن ساکنین بومی برای فرار از محل سکونت خویش است.

الهام احمد رئیس شورای اجرایی مجلس سوریه دمکراتیك با سخنرانی در یک نشست در محل مرکز فرهنگی قامشلوی روژاوا در واکنش به تهدیدهای ترکیه گفت: اردوغان هر روز از حمله به شمال و شرق سوریه حرف می‌زند. مسئلەای او اما فقط این خاک نیست بلکه اردوغان در صدد بهرەبرداری از تنازعات خاورمیانه و جهان به نفع خویش است. در پی حملات به گری‌سپی و سریکانی، برخی دول خارجی اقدام به تحریم تسلیحاتی ترکیه کردند چون با آن سلاح‌ها مرتکب جنایت علیه غیرنظامیان می‌شد. به ویژه علیه مردم شمال و شرق سوریه که فداکاری بزرگی در برابر تروریسم تبهکاران داعش از خود نشان داده بودند. ترکیه حالا فرصت را برای طرح لغو این تحریم‌های تسلیحاتی مناسب دیده و برای گرفتن از امتیاز از دول بین‌المللی و راه انداختن یک جنگ جدید می‌كوشد.

الهام احمد افزود: ترکیه با اسکان دادن خانواده عناصر گروههای تبهکار در شهرهای کوردها در حال تغییر بافت جمعیتی منطقه است. ترکیه در اصل یک طرح نسل‌کشی دارد. ساکنین بومی را کوچاند و کسان دیگری را بجای آنها اسکان داد. مانند عفرین، سریکانی و گری‌سپی.

رئیس شورای اجرایی مجلس سوریه دمکراتیك تصریح کرد: در برابر این حملات مقاومتی محکمتر و سازمان‌یافته‌تر انجام خواهیم داد. این خاک هزینەهای گزافی پرداخته و نباید هرگز تحت تأثیر دشمن قرار بگیریم. این خاک متعلق به ماست و ما مدافعان سرزمین خویش هستیم. این یک وظیفه است. فارق از گفتار، در عمل چیزهای زیادی به دست آورده‌ایم. حماسەهای قهرمانی زیادی در این خاک رقم خورده‌اند. قدرت ما بیش از تجربه گذشته است که در زمان از بین بردن خطر داعش، همه جهان شاهد آن بود. بنابراین مردم ما باید به قدرت سازمان‌یافتەی خود ایمان داشته باشند.