آتش نوروز در کوبانی روشن شد

آتش نوروز در منطقه شِران کوبانی افروخته شد. بدور آتش نوروز رقص برگزار شد و شعارهایی برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان سر داده شد.

با شعار "ما با روح مقاومت نوروز آزادی فیزیکی رهبر آپو را تضمین خواهیم کرد و اشغالگری را شکست خواهیم داد"، امروز آتش نوروز در منطقه شِران در شرق کوبانی برافروخته شد.

پس از برافروختن آتش نوروز، برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای راه آزادی کوردستان یک دقیقه سکوت برگزار شد.

سپس لطفیه محمود نوروز مقاومت را به همگان تبریک گفت.

لطفیه محمود گفت: آتش نوروز با پیکر مظلوم دوغان برافروخت. ما به لطف مظلوم دوغان و کاوه آهنگر، نوروز را جشن می‌گیریم. در مسیر مظلوم دوغان، کاوە آهنگر معاصر، ما در ٢١  مارس مقاومت خود را افزایش می‌دهیم و با آزادی را حتمی می‌کنیم.