در حسکه مراسم ترحیمی برای ۵ مبارز شهید نیروهای ق‌س‌د برگزار شد

صدها نفر از اهالی حسکه و حومه آن به مراسم ترحیم ۵ مبارز نیروهای سوریه دمکراتیک (ق‌س‌د) که در روز ۵ فوریه در دیرالزور بر اثر حمله‌ی شبه‌نظامیان وابسته به ایران به شهادت رسیده بودند، رفتند.

برای شهدای کوماندوس، عمار (بلال محمد السعود)، دمهات (عبدالرزاق آییش‌)، گلهات (عمار داود عبدالوهاب)، زاگروس کلاسه (عمر داود عبدالوهاب) و عمر (محمد احمد الشاربی‌) که در ۵ فوریه در پی ‌حمله‌ی شبه نظامیان وابسته به ایران به آکادمی نیروهای کوماندوس در میدان نفتی العمر در دیرالزور به شهادت رسیده بودند، به صورت دسته‌جمعی و‌گسترده مراسم ترحیمی برگزار شد.

مراسم با یک دقیقه سکوت برای ادای احترام به شهدا آغاز شد، سپس احمد حدیث عضو انجمن خانواده‌های شهدای حسکه، به خانواده‌ی شهدا تسلیت گفت و اعلام نمود: «آن‌ها از نظر جسمانی از ما جدا شدند، اما در دل و روح ما برای همیشه باقی خواهند ماند.»

ادریس اوسو از مدیران نیروهای امنیت داخلی به سخنرانی پرداخت و گفت: «دولت اشغال‌گر ترکیه، رژیم سوریه و شبهه نظامیان ایران با ما در حال جنگ هستند، می‌خواهند اراده‌ی خلق ما را بشکنند. اما با فداکاری شهدا و مقاومت نیروهایمان، به راه شهدا ادامه می‌دهیم، ما در حال رشد و پیشرفت هستیم، قول می‌دهیم که راه‌ شهدا را ادامه دهیم و انتقام آن‌ها را خواهیم گرفت.»

این مراسم با شعارهایی در باب صیانت از شهدا و درود فرستادن به مقاومت نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک (ق‌س‌د) به پایان رسید.