در کوبانی یک خودرو بمباران شد

دولت اشغال‌گر ترکیه در مرکز کوبانی خودرویی را مورد هدف قرار داد.

دولت اشغال‌گر ترکیه حدود ساعت ۱۵:۳۰ به وقت محلی در مرکز کوبانی خودرویی را مورد هدف قرار داد.

در رابطه با این بمباران اطلاعات بیشتری در دسترس نیست.