در روژآوا تجمعات و سمینار برای محکومیت توطئه برگزار شد

در چند شهر شمال و شرق سوریه، توطئه‌ی بین‌المللی ۱۵ فوریه علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان با برگزاری چندین تجمع و سمینار محکوم شد.

توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان با برگزاری چندین تجمعات و سمینار در چند شهر از شمال و شرق سوریه محکوم شد.

کوچرات

کنگره استار برای محکوم کردن توطئه‌ی بین‌المللی در روستای وروج‌‌ نشستی را با حضور خلق برگزار کرد.

بنفش عبدو مدیر گنگره استار در دِرک گفت: «توطئه‌ی بین‌المللی علیه تمامی جوامع شمال و شرق سوریه و خاورمیانه صورت گرفت. فلسفه‌ی رهبر عبدالله اوجالان در تمامی جهان گسترش یافته است. لازم است برای دستیابی به آزادی جسمانی وی، فعالیت‌های خود را گسترش دهیم.»

طبقا

انجمن زنان زنوبیا در میدان ورزشی طبقا بیانیه‌ای قرائت کرد.

در بیانیه به این اشاره شد که آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان کلید راه‌حل مسئله‌ی کورد و تمامی مشکلات و درگیری‌های خاورمیانه است.

همچنین سکوت نیروهای بین‌المللی در برابر تخلفات دولت اشغال‌گر ترکیه و اعمال غیر انسانی و غیر اخلاقی علیه زندانیان سیاسی را محکوم کردند.

دیرالزور

جنبش جوانان انقلابی سوریه در مجلس خلق شهرک ابوهمام سمیناری را برگزار کرد.

انگیزک‌ دمهات مدیر کمیته‌ی زنان، به دستگیری رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و هدف از دستگیری وی اشاره کرد و همچنین خواستار اتحاد علیه توطئه‌ها شد.

سپس ویدئویی در رابطه با زندگی و مبارزات رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و مقاومت وی در امرالی به نمایش در آمد.