دستگیری یک گروە وابستە بە داعش در رقا

نیروهای امنیت داخلی اعلام کردند که یک گروه داعش را کە در حمله به یک پایگاە آنها در رقه دست داشتە بود دستگیر کرده اند.

مرکز ارتباطات نیروهای امنیت داخلی در وبسایت رسمی خود اعلام کرد که در ۹ ژانویه یک گروە داعش را به دستگیر کردە است. این مرکز اعلام کرد که پس از فعالیت های جستجو و نظارت و شواهد به دست آمده توسط نیروهای امنیت داخلی رقه، اداره امنیت عمومی ٥ نفر را که اعضای یک هسته  مخفی بودند و به گروهک تروریستی حمله کننده به مقر نیروهای امنیت داخلی در شهر رقه کمک کردند دستگیر کردەاند. ۲۶ دسامبر ۲۰۲۲ در غرب رقا ، این مرکز یادآور شد که گروه دستگیر شده متخصص ساخت مین و بمب بوده و قصد انجام اقدامات تروریستی در این شهر را داشت. همچنین این مرکز فاش کرد که در این عملیات، نیروهای امنیت داخلی مقادیر زیادی مواد منفجره، بیش از ۲۰ دستگاه انفجاری، بیش از ۲۴۰ سلاح لیزری، تلفن همراه و لپتاپ و بیش از ۲۵۰ دوچرخه برقی را که برای انفجار آماده شده بودند، کشف و ضبط کردند.