مردم عفرین: آزادسازی عفرین در گرو آزادی رهبر آپو است

ساکنان عفرین که ۶ سال است در شهبا آواره شده‌اند، با بیان اینکه به هر نحو ممکن برای آزادی جسمانی عبدالله اوجالان مبارزه خواهند کرد، گفتند: «نجات عفرین در گرو آزادی رهبر آپو است.»

ساکنان عفرین که ۶ سال است در شهبا آواره هستند، می‌گویند که با دستگیری رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان می‌خواستند ارتباط آنها با رهبری را قطع کنند و اعلام کردند که هیچ نیرویی نمی‌تواند ارتباط آنها را با رهبرشان قطع کند.

خلوسی حسو که از آوارگان اردوگاه شهبا است، آزادسازی عفرین را در گرو آزادی جسمانی عبدالله اوجالان دانست و گفت: «ما آوارگان عفرینی هستیم که ۶ سال است در اردوگاه مقاومت شهبا زندگی می‌کنیم. سالگرد تاریخ روز سیاه ۱۵ فوریه، زخم ما را تازه می‌کند. با توطئه بین‌المللی که طی آن رهبر آپو اسیر شد، می‌خواستند اراده خلق کورد را نابود کنند و دوباره آنها را آسمیله نمایند. همچنین ارتباطی قوی بین مردم عفرین و رهبر آپو وجود دارد. چون مردم عفرین در بسیاری از جلسات رهبری شرکت می‌کردند. بنابراین اشغال عفرین ادامه توطئه بین‌المللی علیه رهبر آپو است، بنابراین تا زمانی که رهبر آپو به صورت فيزيکي آزاد نشود، عفرین ما نیز آزاد نخواهد بود. ما از هر طریقی مبارزه خواهیم کرد تا رهبری را آزاد کنیم تا عفرین نیز آزاد شود.»

فوزی مصطفی نیز به انزوای شدید رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اشاره کرد و گفت: «با انزوایی که  دولت‌های بین‌المللی بر رهبر آپو تحمیل کرده‌اند، می‌خواهند دیدگاه رهبری را از مردم قطع کنند، زیرا می‌دانند هر زمانی که رهبر آپو صحبت می‌کند، همه مردم کورد و مردم ملت دموکراتیک به پا می‌خیزند. دلیل دیگر این است که حل مسئله کوردها و همه مشکلات خاورمیانه در اندیشه و فلسفه رهبر آپو وجود دارد. زیرا با خواندن دفاعیات پنجم رهبر آپو، تمام مشکلات خاورمیانه حل می‌شود و مانند یک مدل جدید خودمدیریتی در برابر نظام دولتی است. به همین دلیل، دولت‌های سلطه‌گر تصمیم گرفتند که صدای رهبر آپو از امرالی خارج نشود. ما به عنوان مردم عفرین که در منطقه شهبا زندگی می‌کنیم، توطئه بین‌المللی علیه رهبر آپو را به شدت محکوم می‌کنیم و کسانی که خود را فعال حقوق بشر می‌دانند باید برای آرمان رهبر آپو و برای آزادی جسمانی رهبر عبدالله اوجالان به هر طریقی مبارزه کنند.»

سمیره محمد در خصوص اهمیت آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای زنان گفت: «ما به عنوان زنان عفرین مهاجر در شهبا می‌دانیم که به یُمن تفکرات و فلسفه رهبر خلق کورد، خود را شناختیم. ما از همه زنان کوردستان می‌خواهیم که برای آزادی جسمانی رهبر آپو متحد شده و تلاش کنند و نظام امرالی را نابود کنند و آزادی خود و رهبر آپو را تضمین نمایند.عفرین توطئه بین‌المللی علیه رهبر عبدالله اوجالان را به شدت محکوم می‌کند و قول می‌دهیم به کار و تلاش خود برای آزادی جسمانی رهبر آپو ادامه دهیم.»