نشست مشترک نیروهای سوریه دمکراتیک، مجلس سوریه دمکراتیک و اداره خودگردان در مورد تهدیدات رژیم ترک

مجلس سوریه دمکراتیک، نیروهای سوریه دمکراتیک و اداره خودگردان شمال و شرق سوریه برای ارزیابی تهدیدات رژیم متجاوز ترک به حملات اشغالگرانه نشست مشترکی را در حسکه برگزار کردند.

عصر روز گذشته مسئولین سیاسی و نظامی شمال و شرق سوریه در شهر حسکه به بررسی تهدیدات رژیم ترک مبنی بر اشغال شمال و شرق سوریه پرداختند.

مظلوم عبدی فرمانده کل ق.س.د، الهام احمد رئیس شورای اجرایی م.س.د، امینه عمر، شماری از اعضای مجلس سوریه دمکراتیک، بریوان خالد رئیس مشترک شورای اجرایی اداره خودگردان و مسئولین مجالس در این نشست حضور بهم رساندند.

در نشست تهدیدات کنونی بر شمال و شرق سوریه و تدارکات نیروهای نظامی، تدابیر لازم در حوزه‌‌های سیاسی، اداری و اجتماعی، همچنین تعیین مکانیزم مشترک در صورت هر گونه حمله‌ی خارجی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در پایان نشست برنامه‌ی مشترکی میان ق.س.د، م.س.د و اداره خودگردان علیه حملات اشغالگرانه تنظیم شد.