نیروهای سوریه دمکراتیک: ادعاهای دولت ترک واقعیت ندارند

ق.س.د اعلام کرد که بیانیه وزارت دفاع رژیم ترک مبنی بر شهادت ۶ شروان (رزمنده) آنان هیچ نسبتی با واقعیت ندارند.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) در بیانیه‌ای به ادعاهای رژیم ترک در خصوص شهادت ۶ شروان ق.س.د د روز ۵ سپتامبر پاسخ داده و آنرا کذب محض خواند.

در بیانیه ق.س.د آمده است:"طبق ادعای وزارت دفاع ترک روز ۵ سپتامبر ۶ شروان ما به شهادت رسیده‌اند. این ادعا دور از واقعیت است."