پیکر شهید خدیر عبدالکفی تشییع شد

پیکر خدیر عبدالکفی آل شیخ که دهم ۳۱ دسامبر به شهادت رسید ە بود با مراسمی در منبج تشییع شد.

رزمنده ی یگان های مدافع زنان، خدیر آل شیخ در ۱۰ ژانویه در حین انجام وظیفه به شهادت رسید. اعضای مجمع خانواده شهدا، مجلس نظامی منبج و مجلس نظامی زنان، اداره مدنی منبج و نهادهای مرتبط، نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای خصوصی در مراسم تشییع شرکت داشتند. حرکت کاروان شهید از بیمارستان فرات به سمت ارامستان شهید در ضلع غربی شهر آغاز شد. در آرامستان فاطمه محمد یکی از فرماندهان شورای نظامی زنان سخنرانی کرد و گفت: شهدا پیشگام و مشعل نور هستند و در پایان ترسیم نقشه آزادی و مرز کشور جان خود را از دست دادند، بهای آزادی و افتخار است و ما باید از قهرمانان خود پشتیبانی کنیم .فاطمه ادامه داد: مدتی است که دشمنان ما همچنان شبانه روز در تلاش هستند تا اراده ما را بشکنند و خاک ما را اشغال کنند، ما به شهدا قول می دهیم که در راه آنها باشیم و تا زمانی که هجوم و استبداد شکست نخورد، لایق فداکاری آنها باشیم.

سپس حسنه الظاهر عضو شورای خانواده شهدا گفت: سر تعظیم فرود می آوریم در مقابل کسانی که برای خاک میهن و برای پاسداری از آن جان خود را از دست داده اند کسانی که جان و مال مارا از انسانهای ناپاک محافظت کردند. همچنین عضو کمیته زنان سنا رجب به نمایندگی از مدیریت مدنی دموکراتیک منبج صحبت کرد و گفت: امروزبا گلی از گلهای میهنمان وداع میکنیم، برما و شهدا مبارک باشد، شهدا در قلب ما و نسل های آینده باقی خواهند ماند. سنا قول داد که راه شهدا را ادامه دهند و تا پیروزی به مبارزه ادامه دهند. در پایان این مراسم، یکی از اعضای مجمع خانواده شهدا، محمود ابوایدو، هویت این شهید را قرائت و به خانواده این شهید تحویل داد.