پیکر شهید عیاز‌ عبادی به‌خاک سپرده شد

پیکر عضو نیروهای امنیت داخلی، عیاز‌ عبادی الحسین طی مراسمی در آرامستان شهدای شدادی به‌خاک سپرده شد.

ساکنین منطقه‌ی شدادی در کانتون حسکه، پیکر عضو نیروهای امنیت داخلی، عیاز‌ عبادی الحسین را که در ۹ نوامبر طی بیماری قلبی به شهادت رسیده بود را به‌خاک سپردند.

ده‌ها ساکن منطقه، خانواده‌ی شهدا، اعضای سازمان‌ها‌ و اداره‌های غیرنظامی، در این مراسم شرکت کردند. در این مراسم اعضای خانواده‌ی شهدای منطقه‌ی شدادی، ایمان الفرج سخنرانی کرد و به فداکاری شهدا درود فرستاد.

عضو نیروهای امنیت داخلی منطقه‌ی شدادی، ناجی الشعیر، به خانواده‌ی شهدا تسلیت گفت، تاکید کرد که نیروهایشان به مبارزه‌ی شهدا برای رسیدن به پیروزی و ایجاد سوریه‌ی دمکراتیک ادامه خواهند داد.

سپس اعضای مجلس خانواده‌ی شهدا زهرا العبد، شهادت‌نامه‌ی شهید را قرائت کرد و به خانواده‌اش تحویل داد.