صالح مسلم: مسئله سوریه از طریق خلقهای سوریه قابل حل است

صالح مسلم، رئیس مشترک حزب اتحاد دمکراتیک گفت: مشکل سوریه را فقط سوری ها می توانند حل کنند. سوری ها باید آزاد باشند تا بتوانند آن را حل کنند. ما هر کاری که لازم باشد برای همزیستی انجام می دهیم بدون اینکه از کسی دستور بگیریم.

صالح مسلم، ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک گفت: مشکل سوریه را فقط سوری ها می توانند حل کنند. سوری ها باید آزاد باشند تا بتوانند آن را حل کنند. ما هر کاری که لازم باشد برای همزیستی انجام می دهیم بدون اینکه از کسی دستور بگیریم. صالح مسلم گفت که تلاش روسیه برای ازدواج اجباری بین آنکارا و شام ادامه دارد و سازمان اطلاعات ترکیه در حال جمع آوری سوری های منفعل در رحا است و خاطرنشان کرد که این اقدامات باعث خسارات جدید در سوریه خواهد شد و هیچ نتیجەای را بە دنبال نخواهد داشت.

صالح مسلم رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک روابط آنکارا و شام و نشست رحا با قبایل سوری را در گفتگویی با  فرات نیوز ارزیابی کرد.

صالح مسلم رئیس مشترک حزب اتحاد دمکراتیک درباره گفتگوها و دیدارهای شام و آنکارا گفت: ما از ابتدا این موضوع را به ازدواج اجباری تشبیه می کردیم و با توجه به اتفاقات و خیانت و دشمنی دو طرف که اخیراً رخ داد، وقفه ای ایجاد شد. شما نمی توانید تمام مسائل  را در یک روز حل کنید. حل این مسئلە نیازمند زمانی طولانی است. در حال حاضر با توجه به نیاز روسیه و انتخابات ترکیه سعی دارند اردوغان و اسد را در یک صحنه همگام با یکدیگر نشان دهند. به نظر من، این کار نمیتواند بە نتیجەای منتهی شود. این یک اشتباه است. ممکن است منجر به نتایج بسیار اشتباه منجر شود.

ما این مسئلە را از روز اول بحث در مورد این موضوع دیدیم. ما دیده ایم که گروه های تحت کنترل ترکیه چگونه نارضایتی خود را نشان می دهند. این یک وضعیت پیچیده است. مردم سوریه این مسالە را به طور کامل نمی پذیرند. قبل از سال ۲۰۱۰، اردوغان با بشار اسد سفر می کرد و این دو کارهای مشترکی را انجام می دادند. سپس در سال ۲۰۱۱، همه می دانند که چە اتفاقاتی افتاد.  گویی این کافی نیست، اکنون صحبت از مرگ نیم میلیون نفر در سوریه است. همانقدر که رژیم مقصر است، ترکیه هم مقصر است.

شما گروه های زیادی را اینجا جمع کرده اید. ترکیە ما داعش را برای نابودی کوردها ایجاد کرد. ترکیە از داعش در داخل و خارج به عنوان باج خواهی استفاده کرد و همچنان از آن استفاده می کند. روس ها اولین کسانی بودند که این مسئلە را فاش کردند. در سال ۲۰۱۵ ، پس از سرنگونی هواپیمای روسی، همه می دانند پوتین چه گفت، چه کرد و چه نوع رابطه ای از خود نشان داد. با این همه درگیری نمی توان این دو را با هم جمع کرد و این روند پوشش داده نمی شود. این همان چیزی است که ما به آن ازدواج اجباری می گوییم. ما قبلا صدای مخالفان را شنیده ایم. یاسین آکتای، مشاور رئیس حزب عدالت و توسعه، چند روز پیش گفت: حلب باید به پیروزی برسد تا این جلسات برگزار شود. آنها از تملک می گویند، از تصرف می گویند.

آنها از یک طرف از دیدار اردوغان و اسد صحبت می کنند و از طرف دیگر از کنترل حلب و اسکان مهاجران در آنجا صحبت می کنند. اروپا، آمریکا، نیروهای بین المللی از رابطه ترکیه با داعش خبر دارند. با وجود این، شما بلند می شوید و می گویید من این کار را می کنم، من این کار را می کنم تا نیروهایی را که علیه داعش می جنگیدند سرکوب کنم. هیچ کس این مسئلە را قبول ندارد. ما شاهد حملات ۱۹تا ۲۰ نوامبر بودیم. در اینجا در کنار زیرساخت ها به مناطقی که داعش در آن مستقر است نیز حمله کردند. ترکیە به اردوگاه ها حمله کرد و برای آزادی داعش دست به هر کاری زدند. این تلاش ها دنیا را زیر و رو کرده است. همه این را دیدند. ۸ نفر از هوال های ما در ال هول شهید شدند. بە محلی که مقر ائتلاف بین المللی قرار دارد به نیروهایی که علیه تروریسم داعش می جنگند حمله شد. دو نفر از هوالانمان در آنجا شهید شدند. در جاهای دیگر هم همینطور است. به زندان حمله شد و بعد می خواهید داعش را آزاد کنید. دنیا در مقابل این مسئلە ایستاد.

صالح مسلم رئیس مشترک حزب اتحاد دمکراتیک در بخش دیگری از سخنان خود بە به روند انتخابات در ترکیه نیز اشارە کرد و گفت: دو سال پیش که بحث انتخابات مطرح شد، گفتیم: در تاریخ هیچ دیکتاتوری انتخابات عادی را برگزار نکردە و در جریان یک انتخاباتعادی نیز بە قدرت نرسیدە است. این یک گام جدید خواهد بود. اگر یک انتخابات دموکراتیک برگزار شود، اگر منجر به خروج این دیکتاتور و مستبد شود، او اجازه نخواهد داد. چنین امری ممکن است در شرایط اضطراری یا با شروع یک جنگ انجام شود. یعنی ممکن است هر کاری در این رابطە انجام شود. ما شاهد تلاشی برای انجام این کار در طرحی در تقسیم استانبول بودیم.

صالح مسلم گفت که آنها می توانند بنابە دلایل مختلف حمله کنند. صالح مسلم همچنین در خصوص تجمع برخی از قبایل سوری به رهبری اطلاعات ترکیه در رحا که با روندی مشابه انجام شد، چنین گفت: بعضی از کسانی را کە آنجا جمع کردند. در اصل از روسای عشایر و قبایل نیستند، آنها افرادی هستند که از این موقعیت سوء استفاده می کنند. آنها هرگز نماینده قبایل نیستند. برخی افراد عملگرا و فرصت طلبند که  می خواهند خون مردم را بفروشند و برای اردوغان بازی کنند. گام جدیدی نیست، 4-5 سال است که چنین تلاش هایی شده است، هدف آنها ادغام این مکان است، بخشی قبایل اینجا ، شریک این سیستم هستند. ما در ۱۰ سال  این رویە را مشاهدە کردەایم، جمع کردن چند نفر منفعل به درد کسی نمی خورد این تلاش جدیدی نیست، بلکە به منظور تقلب صورت میگیردو نتیجه ای در بر ندارد. ما ۵-۶ سال است که این اقدامات را می بینیم تا کنون  نتیجه نگرفته و از این به بعد هم نخواهد گرفت .حداکثر عده ای عرب، در رحا می توانند بە این فرایند بپیوندند، این یک سازماندهی از طرف  اطلاعات ترکیه است، به نظر من بی ثمر می ماند، زیرا آنها درصحنه نیستند و هیچ کس به آنها گوش فرا نمیدهد.

صالح مسلم، رئیس مشترک حزب اتحاد دمکراتیک در مورد راه حل مشکلات سوریه گفت: مشکل سوریه را فقط سوری ها می توانند حل کنند. برای حل مشکل سوریه، کسانی که در آنجا هستند یا کسانی که صحبت می کنند باید آزاد باشند. آنها باید آزاد باشند. باید اراده و نظر آزاد داشته باشد.از کسی دستور نگیرید.مثلا نیروهایی مثل ترکیه الان در سوریه چکار می کنند؟بعضی از مردم سوریه مردم خود را فریب می دهند و آنها را به جنگ می اندازند.نیم میلیون نفر چگونه کشته شدند؟ برخی از آنها توسط رژیم کشته شدند، برخی توسط  گروه ها و قسمتی  توسط ترکیه کشته شدند، بنابراین اگر سوریه آزاد نباشد راه حلی وجود ندارد، آنها باید در افکار و تصمیمات خود آزاد باشد ما به همه گفتیم. ما می گوییم هر کاری که برای یک زندگی مشترک لازم باشد انجام می دهیم، نه به دستور اردوغان، بشار اسد، آمریکا یا روسیه، هر چه نیاز داریم، بیایید با هم انجام دهیم. ما پ.ی.د و اداره خودمختار، تصمیم ما در دست ماست. ما به دستور کسی عمل نکردیم. آنچه را که برایمان لازم است انجام میدهیم، اما ندیدیم که مخالفان ما تا این حد اراده داشته باشند.

صالح مسلم با اشاره به اینکه نیاز به در پیش گرفتن و پیگیری اقدامات جدید است، گفت: بیایید با هم بنشینیم و صحبت کنیم. او اذعان کرد: مردم در هر بخش از سوریه، کوردها، عرب ها، آشوری ها باید همه در تصمیم گیری های سیاسی در آنجا مشارکت داشته باشند. در غیر این صورت نتیجه معکوس خواهد بود. به جای جنگ با یکدیگر، بیایید آنچه را که برای صلح لازم است انجام دهیم. برای این کار به اراده آزاد نیاز است. به فکر آزاد نیاز است. ما در مقابل خود چنین چیزی ندیده ایم این روند برای مردم سوریه بسیار بد است. ما نمی دانیم بدون آن چه اتفاقی می افتد. برای کل مردم سوریه و برای خودمان، باید بتوانیم آزادانه عمل کنیم و تصمیمات خود را بگیریم. در غیر این صورت، اگر نگاهمان به بیرون باشد، تمرکزمان بر این است که چه کسی از ما چه می خواهد، آن وقت این روند برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت، همه ما ضرر خواهیم کرد.