تحصن خانواده شهدا در سمالکا ٩٠ روز را سپری کرد؛ پ.د.ک از افشای رسوایی‌اش شرم دارد

مقاومت سیمالکا برای تحویل گرفتن پیکر گریلاهای خلیفان که در کمین نظامیان مسعود بارزانی به شهادت رسیدند، در نودمین روز خود ادامه دارد. فعالین اعلام کردند، تا تحویل گرفتن پیکر شهدا به تحصن خود ادامه می‌دهند.

تحصن خانواده و بستگان شهدایی که در کمین نیروهای پارت دمکرات کوردستان (پ.د.ک) در خلیفان به شیوه‌ی نامردانه شهید شدند، در ٩٠مین روز خود ادامه دارد.

روز گذشته اعضای جمعیت خانواده‌ی شهدای عاموده به چادر تحصن‌کنندگان در دروازه مرزی سمالکا رفتند.

سلاوا رفیع  به نمایندگی از حزب اتحاد دمکراتیک (پ.ی.د) اعلام کرد، ۸۹ روز از این تحصن گذشته است، اما هنوز پ.د.ک به درخواست تحصن‌کنندگان هیچ پاسخی نداده است. وی همچنین اعلام کرد، تا زمانی که پیکر شهدا را تحویل بگیریم، به تحصن خود ادامه می دهیم.

وی همچنین گفت؛ "بستن دروازه‌های مرزی سبب نمی‌شود تا ما دست از مبارزه خود برداریم و تا زمان تحویل پیکر شهدا به تحصن خود ادامه می‌دهیم."

بستگان دو گریلای شهید که در شب ۲۸ آگوست در کمین نظامیان مسعود بارزانی در منطقه خلیفان شهید شدند، مدت ٩٠ روز است خواستار تحویل پیکر فرزندانشان هستند، اما تاکنون پ.د.ک هیچ پاسخی به آنها نداده است.

تولهلدان رامان و سردم جودی اهل روژاوای کوردستان همراه با سه گریلای دیگر در کمین عناصر بارزانی شهید شدند. علی‌رغم سپری شدن ١٢۶ روز از این کوردکشی نظامیان بارزانی، نه شخص مسعود بارزانی و نه هیچ کدام از گردانندگان دیگر پ.د.ک حاضر به پاسخگویی به خانواده گریلاهای شهید و افکار عمومی کوردها نیستند.

به گفته چند تن از اعضای گروهک تبهکار روژ که پیش بستگان خود اعتراف کرده‌اند، آنها با دستور مسئولین پ.د.ک برای نیروهای گریلا کمین‌گذاری کرده‌اند.

اقشار مختلف مردم روژاوای کوردستان هر روزه با تحصن کنندگان و بستگان این شهیدان در دروازه مرزی سمالکا دیدار کرده و از آنها پشتیبانی می‌کنند و همراه با آنها اقدامات پ.د.ک را محکوم کرده و خواستار تحویل پیکر شهدا هستند.

 بستگان این دو شهید روژاوای کوردستان از ۵ اکتبر/ ١٣ مهر سال جاری در دروازه مرزی میان روژاوای کوردستان و باشور کوردستان در تحصن هستند و خواستار تحویل پیکر شهدایشان می‌باشند.