قتل یک سوختبر بلوچ با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

در پی تیراندازی مستقیم و بی ضابطه نیروهای نظامی در مرز «روتک» شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان یک سوختبر بلوچ جان خود را از دست داد.

روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳، در پی تیراندازی مستقیم و بدون هشدار قبلی نیروهای نظامی در مرز «روتک» شهرستان خاش به سمت یک خودروی سوختبر خالی از بار، راننده جان خود را از دست داد.

هویت این سوختبر بلوچ «نورمحمد براهویی» (کوهی زهی)، متاهل و ساکن زاهدان توسط حال‌وش احراز شده است.

در هفته‌های اخیر در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، قتل سوختبران بلوچ و کولبران کورد به شکل قابل توجهی کاهش یافته بود. به نظر می‌رسد این اقدام حکومت ایران برای جلب آرای بیشتر و شرکت مردم در انتخابات انجام گرفته است.

پیش بینی می‌شود پس از انجام انتخابات از هفته آینده قتل و کشتار سوختبران و کولبران توسط نیروهای نظامی از سر گرفته شود.