رهبر آپو برای آزادی زنان انقلاب رستاخیز است

عضو مرکز تحقیقات ژنئولوژی کانتون عفرین و شهبا شیرین حسن اظهار داشت که همه زنان باید از آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان صیانت کنند، زیرا او انقلاب رستاخیز را ایجاد کرد.

عضو مرکز تحقیقات ژنئولوژی کانتون عفرین و شهبا شیرین حسن به مناسبت سالگرد توطئه بین‌المللی علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان صحبت کرد و اعلام نمود که در وجود اوجالان به همه زنان حمله کردند.

شیرین حسن در ابتدای سخنان خود توطئه بین‌المللی را به شدت محکوم کرده و گفت: «زمانی که در مورد توطئه صحبت می‌کنیم ما فقط در شخص رهبر آپو محدود نمی‌شویم زیرا اساس توطئه حمله به همه خلق کورد و خلق‌های آزادی‌خواه و به ویژه علیه زنان انجام شد.»

شیرین حسن اظهار داشت که عبدالله اوجالان راه را برای تولد دوباره زنان هموار کرد و شخصیت زنان را در این تولد دوباره زنده کرد. شیرین حسن گفت: «قبل از ظهور رهبر آپو، فیلسوفان، انقلابیون و سیاستمداران زیادی ظهور کردند و برای مسائل جامعه خود مبارزه کردند و تغییرات و دگرگونی‌هایی را در جامعه خود ایجاد کردند، اما متأسفانه در مورد زنان همیشه خود را قفل کرده و این مسئله را نادیده گرفتند و به پاسخی برای مسائل جامعه که دلیل اصلی آن بردگی زنان است، تبدیل نشدند. ما می‌بینیم در طول تاریخ زمانی که طرز فکر مردم مانند اساطیر، فلسفه، دین و علم شکل گرفت، نقش زن همیشه از بین رفته است و جای آن خالیست، زیرا همیشه به دیده‌ی تحقیر به زنان و جامعه نگاه می‌کردند. آنها راه جدیدی برای حل مسائل جامعه و زنان نمی‌دیدند. اما وقتی رهبر آپو شروع به ایجاد جنبش آزادی کوردستان کرد، مسئله زنان و مسائل آن را در اولویت قرار داد. در کتاب جامعه شناسی آزادی رهبری آپو این سوال را مطرح می‌کند که چرا زندگی دو وجه دارد ؟ مردم به کائنات نگاه می‌کنند و همه چیز دو وجه دارد، نر و ماده، پس این یک سوال است نه مشکل، چرا رهبری می‌گوید این مسئله سوال است نه مشکل؟ چرا که در واقعیت جامعه این موضوع به یک معضل تبدیل شده و بین زن و مرد فاصله زیادی ایجاد شده است.

 وقتی رهبر آپو این را می‌گوید، این فکر را در ما ایجاد کرد که چرا پیشاهنگان زنان تاکنون به اهداف خود نرسیده‌اند. در همان زمان، انقلاب‌های زیادی به وجود آمد، مانند انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه و بسیاری از انقلاب‌های دیگر. چرا زنان در این انقلاب‌ها به حقوق خود نرسیدند، با توجه به اینکه زنان در انقلاب‌های تاریخی نقش عمده‌ای داشتند؟ به نظر من یکی از دلایل اصلی این مشکل این است که نظام بردگی جامعه در شخص زنان از زمان سومری‌ها رواج داشته و هنوز در ذهن و افکار مردم ما ادامه دارد. اما رهبر آپو همه این مشکلات به ویژه مشکل زنان را در نظر گرفت و آن را مانند رستاخیزی در مسئله آزادی زنان به وجود آورد. در دهه ۹۰ ارتش زنان را اعلام و تأسیس کرد و در سال ۱۹۹۶ پروژه ایدئولوژی آزادی زنان را ایجاد کرد که دارای پنج بند است. در کنار آن، علم زن و زندگی «ژنئولوژی» را به همه زنان ارائه کرد.»

توطئه علیه رهبر آپو علیه انقلاب زنان بود

شیرین حسن در ادامه سخنان خود گفت: «اگر توطئه بین‌المللی علیه رهبر آپو را ارزیابی کنیم، می‌توان گفت که انقلاب زنان را در شخصیت رهبر آپو هدف قرار دادند. چون رهبری یک بار دیگر حقیقت زنان را مطرح و احیا کرد و موضوع زن را دوباره مطرح کرد.برای اولین بار در تاریخ شخصی مانند رهبر آپو با این تفکر و فلسفه و با جزئیات حقیقت زن را نشان داد و برای آزادی زن مبارزه کرد.البته وقتی ما می‌گوییم آزادی زن، منظور آزادی جامعه و آزادی همه زندگی است.»

رهبر آپو، رهبر همه خلق‌های آزادیخواه است

عضو مرکز تحقیقات ژنئولوژی کانتون عفرین و شهبا شیرین حسن گفت: «اندیشه و فلسفه رهبر آپو تنها برای زن کورد نبود، بلکه برای آزادی همه زنان جهان بود که نمونه آن نیز در کنفرانس زنان جهان در اروپا است که یک زن آفریقایی پس از ارزیابی افکار و فلسفه رهبر آپو، گفت: «رهبر عبدالله اوجالان نه تنها رهبر خلق کورد و زن کورد، بلکه رهبر مردم آزادیخواه و تحت ستم است». این سخنان، این اطمینان که رهبر آپو یک رهبر جهانی است را آشکار می‌کند.»

شیرین حسن در ادامه سخنان خود گفت: « توطئه بین‌المللی علیه رهبر آپو در ۱۵ فوریه ما را شوکه کرد. همچنین شیوه ربوده شدن رهبری بسیار دردناک بود. زیرا بین مردم عفرین و رهبر آپو وابستگی نامحدودی در آن زمان وجود داشت. روزها و تاکنون هر روز به این فکر می‌کنیم که چگونه این توطئه را شکست دهیم و پاسخگوی این بدبختی بین‌المللی باشیم. همانطور که می‌دانید عفرین به عنوان شهر زنان شناخته می‌شود که خود را با فکر و فلسفه رهبر آپو مدیریت می‌کرد و زنان عفرینی نیز با آرمان آزادی زنان که رهبر آپو به ما عرضه کرد مبارزه می‌کنند.»

باید مسئله همه زنان، مسئله آزادی جسمانی رهبر آپو باشد

عضو مرکز تحقیقات ژنئولوژی کانتون عفرین و شهبا شیرین حسن در پایان سخنان خود گفت: «دولت ترکیه می‌خواست امرالی را به مکانی تبدیل کند که صدای رهبر آپو در آن خاموش و سرکوب شود. اما رهبر آپو امرالی را به مرکز اشاعه فکر آزادی تبدیل کرد. بنابراین تنها با تعمیق در افکار و فلسفه رهبر آپو میتوانیم به اهداف خود برسیم و رهبر خود را آزاد کنیم. همچنین درخواست ما از همه زنان خاورمیانه و جهان این است که از آزادی جسمانی رهبر آپو صیانت کنند چون  رهبر آپو فقط به دلیل مبارزه برای خلق کورد و زنان کورد به اسارت گرفته نشد، بلکه برای آزادی همه خلق‌های آزادی‌خواه و و همه خلق‌های جهان مبارزه کرد.»