سیوان عیسی به شهادت رسید

کمیته زنان جزیره از شهادت سيوان عيسی خبر داد.

بیانیه شهید

کمیته زنان جزیره از شهادت سيوان عيسی در حين انجام وظيفه خبر داد. این کمیته در اطلاعیه خود گفته است؛ «سیوان عیسی در طول سالیان متمادی به عنوان مدافع پارادایم ملت دموکراتیک و آزادی زنان نقش فعالی داشته است. اخیراً، او به عنوان مدیر در مرکز حمایت از حقوق زنان کمیته زنان کانتون جزیره کار می‌کرد. ما به خانواده و رفقای شهید سیوان عیسی تسلیت می‌گوییم.» 

این کمیته اعلام کرد که به مبارزه سیوان عیسی ادامه داده و اهدافی را که برای آن شهید شده است عملی خواهند کرد. 

پیکر سیوان عیسی امروز در روستای قیرا شهرستان آموده به خاک سپرده می‌شود.