تصویر

در مانته‌د‌خولیه «دیوان دنگبیژان» تأسیس شد

در پاریس پایتخت فرانسه و در هفته فرهنگ کوردی که امسال برای سومین بار برگزار می‌شود، دیوان دنگبیژان علیه آسمیلاسیون فرهنگی تأسیس شد.

سومین روز از هفته فرهنگ کوردی که با پیشاهنگی جامعه دموکراتیک کورد در فرانسه (ج‌د‌ک-فرانسه) و انجمن فرهنگی کوردستان (آج‌ک) از ۲۵ می آغاز شده است در حال برگزاری است. در مانته د خولیه در منطقه ایل دو فرانس دیوان دنگبیژان ‌(خواننده سنتی نوعی از سبک آهنگ‌های بسیار کهن کوردی) تأسیس شد.

این رویداد با همکاری بنیاد دانیل میتران، شهرداری پاریس، شهرداری منطقه ۱۰ پاریس، شهرداری مانته د خولیه و شهرداری مونتریول برگزار می‌شود.

علاقه فراوان

دیوان دنگبیژان که توجه بسیاری را به خود جلب کرد با حضور هوزان معروف، روکن، نارین‌خان، دیار مهروی، ریبر سرحد و هوزان شمدین به عنوان مهمان برگزار شد. همچنین دنگبیژی از مناطق مختلف کوردستان اجرا شد.

مقابله با آسمیلاسیون فرهنگی

این جشنواره که برای ترویج فرهنگ کوردی برگزار می‌شود، همچنین هدف محافظت در برابر همسان‌سازی فرهنگی را دنبال می‌کند. این جشنواره در پاریس و شهرهای مختلف منطقه ایل دو فرانس برگزار می‌شود.