تصاویر تدارکات برای عملیات انقلابی متینا منتشر شد

گریلا تی‌وی تصاویر تدارکات برای عملیات انقلابی شهید لیلا آمد را منتشر کرد که در منطقه متینا انجام شد.

عملیات انقلابی شهید لیلا سُرخوین آمد، در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳ در کوهستان هکاری واقع در ارتفاعات متینا و برای گرامیداشت گریلاهای ه‌پ‌گ و یژا استار؛ باران چیراو، بنفش وژین و آمد آوستا انجام گرفت.

گریلاهایی که خود را برای عملیات آماده کرده بودند، اعلام کردند که رفقایشان در زاپ و آواشین و در تمام مواضع مقاومت درحال نبردند و آنها نیز برای حمایت از رفقای مبارزشان درحال آماده‌سازی خود برای انجام عملیات هستند.

یکی از گریلاها می‌گوید که آنان برای زدن خط خیانت و انتقام‌گیری فرمانده‌ی بزرگ لیلا آمد این عملیات را با موفقیت انجام خواهند داد.

گریلاها اظهار داشتند که این آخرین عملیاتشان نخواهد بود و آنان با روحیه انتقام گیری شهیدان بر دشمن می‌تازند.