نماهنگ تازه گریلا برای مقاومت زندوره

نیروهای گریلا برای مقاومت زندوره عرصه متینا علیه رژیم سفاک و  متجاوز ترکیه ترانه تازه‌ای را منتشر کردند. این نماهنگ شامل تصاویر ویدیویی از مبارزه زندوره و عکس‌های شهیدان مقاومت می‌باشد.

مقاومت نیروهای گریلا در منطقه زندوره عر‌صه متینا علیه رژیم اشغالگر و سفاک ترکیه در نماهنگ تازه‌ای منتشر شد.

این نماهنگ با عنوان «زندوره بلند و سرکش است» از سوی گروه هنری گریلا به نام «جنجگویان نبرد خابور» تهیه شده است و در آن به وصف کارزار انقلابی جنگ خابور می‌پردازند.