دستور «محرمانه» بودن پرونده دستگیرشدگان قارص

دادستانی تُرک در شهر قارص شمال کوردستان حکم دستگیری ٢١ سیاستمدار کورد از جمله شوین آلاجا، رئیس مشترک شهرداری را صادر کرد. دادستانی اکنون برای پنهان‌کاری و تحریف روند دادرستی دستور به «محرمانه‌» بودن پرونده دستگیرشدگان داده است.

بامداد یکم اکتبر /١٠ مهر با حکم دادستانی جمهوری تُرک در شهر قارص باکور (شمال) کوردستان، ٢١ شهروند کورد از جمله شوین آلاجا، رئیس مشترک شهرداری قارص به اتهام «عضویت سازمان» دستگیر شدند، برای دستگیر شدگان حکم بازداشت ۴ روزه صادر شده است.

وزارت کشور تُرک شوین آلاجا رئیس مشترک شهرداری، معزز چاگرتکین از مشاوران روئسای مشترک شهرداری و اعضای شورای شهرداری به نام‌های کایا ناکی، فخرالدین کایا و عمر آلبایراک و همچنین اعضای مجلس عمومی شهر را به نام‌های خلیل کان و سوات بایهان به اتهام «عضویت سازمان» از سمت‌هایشان برکنار کرد.  

دادستانی رژیم تُرک در اقدامی ضدحقوقی پس از ملاقات وکلا با دستگیرشدگان، تصمیم به «محرمانه» بودن پرونده گرفت. گفته می‌شود ٢١ شهروند دستگیر شده روز دوشنبه مورد بازجویی قرار می‌گیرند.

در حمله پاکسازی سیاسی حزب دمکراتیک خلق‌ها از سوی چماقداران رژیم ترکیه این افراد دستگیر شدند؛

شوین آلاجا رئیس مشترک شهرداری، جنگیز آنل رئیس مشترک ه.د.پ قارص، معزز چاگرتکین مشاور رئیس مشترک ه.د.پ قارص، فخرالدین کایا، کایا ناکی، سوات بایهان، حمدی ارکمن، حمید تاشدلن، مدیا تاگای، رایس بایکیز، زوربا باشکورتلو، عزب آلتگ، آدم کارتاش، صبری آفاق، غزل آگادفه، بولنت آگبابا، شنگول ارکمن و روزنامه‌نگار سفدا موندوز.