انفجارهای مهیب در فرماندهی تیپ تکاوران شرنخ

٣ انفجار بزرگ در فرماندهی تیپ تکاوران چاکرسوغوت شرنخ روی دادند. اعلام شد که در این انفجارها تعدادی از نظامیان ترک زخمی شده‌اند.

در فرماندهی تیپ تکاوران چاکرسوغوت شرنخ ٣ انفجار پی در پی روی دادند. متعاقب انفجارها دود غلیظی آسمان منطقه را فرا گرفت. از دلایل انفجار اطلاعی در دست نیست.

شدت انفجارها بحدی بود که جنگل‌های این پادگان را به آتش کشید. حداقل ٢٢ خودرو آب‌پاش و خودروهای توما وارد پادگان شدند تا حریق گسترده را مهار کنند. رژیم ترک مدعی است که تنها ٢ نظامی زخمی شده‌اند.

عثمان بیلگین، گماشته رژیم ترک بر فرمانداری شرنخ ادعا کرد که سهل‌انگاری پرسنل دلیل آتش‌سوزی در زرادخانه بوده و در پی آن انفجار روی داده است. آتش‌سوزی نیز به دلیل انفجار زرادخانه بوده است.