دیندار: ما حتما قفل امرالی را می‌شکنیم

محمود دیندار نماینده پارلمان دم پارتی با بیان اینکه مردم کوردستان با حمایت فراوان از «راهپیمایی آزادی» استقبال کردند، گفت: «قطعا قفل امرالی را خواهیم شکست.»

«راهپیمایی بزرگ آزادی» که برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان آغاز شده است در نهمین روز خود ادامه دارد.

محمود دیندار، نماینده پارلمان دم پارتی وان، با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد و گفت: «ما در نهمین روز راهپیمایی خود هستیم. به هر منطقه و روستایی که می‌رویم با شور و شوق زیادی از ما استقبال می‌شود . همه مردم ما می‌دانند که راهپیمایی چه معنی دارد و ما چه نتیجه‌ای می‌خواهیم. بنابراین به شدت از آن صیانت می‌کنند.»

پیام دیندار به خلق:

«ما برای خروج اراده خلق کورد از زندان و باز کردن قفل‌های پوسیده راهپیمایی می‌کنیم. ما در همه جا شاهد حمایت عظیم مردم هستیم. ما مطمئن هستیم که در پایان این راهپیمایی انزوای آقای عبدالله اوجالان را همراه با خلق خود خواهیم شکست. ما تا زمانی که انزوا به پایان برسد، به این راهپیمایی‌ها ادامه می‌دهیم. ما قفل  امرالی را می‌شکنیم.

برای صلح، برای معنی دار شدن دوباره زندگی، برای اینکه مردم در خانه‌های خود در آرامش زندگی کنند و با آرامش در خیابان‌ها راه بروند، انزوا باید شکسته شود.»

محمود دیندار، نماینده دم پارتی همچنین اعلام کرد که در سیزدهم ماه جاری در آمد خواهند بود و از مردم آمد خواست تا با شور و شوق فراوان «راهپیمایی آزادی» را در آغوش بگیرند.