جنبش آزادی پیروزهای دَم پارتی را تبریک گفت

شورای اجرایی جنبش آزادی کوردستان ‌پیروزی‌های دَم پارتی انتخابات محلی را تبریک گفت و اعلام نمود: «اگر خلق متحد باشد و خود را سازماندهی نماید، قطعا پیروزی تضمین خواهد شد.»

شورای اجرایی جنبش آزادی کوردستان در رابطه با ‌پیروزی‌های دَم پارتی در انتخابات محلی در باکور کوردستان و‌‌ ترکیه پیام تبریکی منتشر کرد.

در این پیام ذکر شده است: «پیروزی اراده‌ی صلح‌آمیز و دمکراتیک خلق‌مان در باکور کوردستان مبارک باد، پیروزی حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) در انتخابات ۳۱ مارس در باکور کوردستان و ترکیه را به تمامی خلق مبارز و‌ کاندیداهای پیروز تبریک می‌گوییم.

نتایج انتخابات برای خلق کورد تنها برای دست‌یابی به خدمات‌رسانی و مدیریت نیست، بلکه یک پیروزی بزرگ سیاسی است که روح ملی‌گرایی و ​​فاشیسم را شکست داد.

در واقع این پیروزی خلق کورد، مکمل مبارزات گریلا و مبارزات مشترک خلق و آزادی‌خواهان برای آزادی جسمانی رهبر آپو است، آغاز و‌ گام بزرگی برای پیروزی آزادی‌خواهی خلق کورد در این دوره است.

باید خلق‌ ما در باشور کوردستان، از این پیروزی تجربه و قدرت کسب نماید، به اراده و قدرت خود بر غلبه بر اشغال‌گری ‌و حاکمان وابسته و منفعت‌طلب باور داشته باشد، اگر خلق متحد باشد و خود را سازماندهی نماید، قطعا پیروزی تضمین خواهد شد.»